Bezpieczeństwo pożarowe od podstaw: Ewakuacja

Procedury ewakuacyjne (bez względu na powód ewakuacji) znajdziemy w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Sama ewakuacja jest zorganizowanym (najczęściej koordynowanym przez kierownika akcji ewakuacyjnej) przemieszczeniem ludzi z sektorów zagrożonych w bezpieczne miejsce. Tym bezpiecznym miejscem jest miejsce zbiórki, które powinno się znajdować w bezpiecznej odległości od zagrożonego budynku.

Czasem jeszcze spotykam się z procedurami (osobnymi) dla pracowników ochrony, bo jakiś fachman od wszystkiego sam sobie opracował takowe. Jest to oczywiście sytuacja niedopuszczalna. Wszystkich użytkowników obiektu (w tym pracowników ochrony) obowiązują przepisy ewakuacyjne zawarte w IBP. Rozdział ewakuacja powinien zawierać opis sposobów oznaczenia drogi ewakuacyjnej, wyjść, dojść ewakuacyjnych, wind itp. Podaje się również informacje, kto i kiedy ogłasza ewakuację, kieruje ewakuacją oraz sposób praktycznego sprawdzenia procedur. Najważniejsze jednak informacje to przypisane obowiązki ewakuacyjne. Każdy użytkownik obiektu powinien mieć przypisane obowiązki na wypadek ewakuacji, przy czym optymalnym rozwiązaniem jest przypisanie obowiązków stanowiskowo a nie imiennie. Pozwala to skrócić dokument oraz uniknąć częstych poprawek.
Najliczniejszą grupą użytkowników i jednocześnie najmniej zróżnicowaną pod kątem obowiązków ewakuacyjnych są pracownicy. Każdy pracownik ma obowiązek ewakuować się najkrótszą drogą zgodnie z planem ewakuacyjnym w miejsce zbiórki. Jak widać obowiązek jest jeden a pracowników mamy najczęściej powyżej dwustu na zmianie. Ten sam obowiązek dotyczy gości, dostawców, odbiorców, klientów, podwykonawców itp. Takim jednym zapisem możemy przypisać obowiązki ewakuacyjne dla 70% użytkowników obiektu.
Trochę inaczej ma się sprawa z kierownikami zmiany i brygadzistami. Osoby pracujące na tych stanowiskach odpowiadają za poprawną ewakuację w podległych obszarach. W zakresie ich kompetencji leży również kontrola nad zabezpieczeniami ppoż. (np. bramy oddzielenia pożarowego) i jeśli system ochrony ppoż. nie uruchomił bram pożarowych to osoba odpowiedzialna za dany sektor uruchamia je ręcznie. Po zakończeniu ewakuacji kierownik sprawdza (z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa) czy wszyscy opuścili zagrożony sektor, po czym sam się ewakuuje.

Kolejna grupa użytkowników to dział utrzymania ruchu (DUR). Najczęściej w tym dziale pracują elektrycy, którzy odpowiadają za odłączenie napięcia w ten sposób, aby:
• Pod napięciem pozostały systemy ratowniczo-gaśnicze
• Urządzenia ewakuacyjne
• Nie uruchomiło się zasilanie zapasowe.

Po odcięciu dopływu prądu składają meldunek kierującemu akcją o odłączeniu zasilania, po czym ewakuują się w miejsce wskazane i pozostają do dyspozycji kierującego akcją.
Pracownicy kadr ewakuują się w miejsce zbiórki a kierownik działu drukuje listy osób obecnych w pracy, gości, dostawców, podwykonawców itp. Kierownik działu może zlecić te czynności lub ich część innemu pracownikowi, przy czym ewakuuje się w miejsce wskazane po sprawdzeniu czy wszyscy z jego sektora opuścili obiekt. Wydrukowane listy osób przebywających na obiekcie trafiają do kierującego akcją a kierownik działu kadr pozostaje do jego dyspozycji.

Pracownicy ochrony najczęściej pomijani w procedurach ewakuacyjnych (nie wiem, czemu) nie mają przypisanego nawet obowiązku opuszczenia obiektu. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale chyba nikt nie wie, co w zasadzie powinni robić. Pracownicy ochrony natomiast to bardzo ważny element w czasie ewakuacji. Najlepiej znają obiekt (bynajmniej powinni), prowadzą książkę ruchu osobowego, kołowego, gości itp., zatem posiadają istotne informacje dla kierującego akcją ewakuacyjną. Ochrona powinna dostarczyć listy kierującemu akcją, może sprawdzić czy wszyscy opuścili obiekt (z racji bardzo dobrej znajomości obiektu) uwzględniając własne bezpieczeństwo. Pracownicy ochrony powinni zapewnić drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych a przy dodatkowych uprawnieniach mogą kierować ruchem (wydawać polecenia innym użytkownikom drogi). Jak widać pracownik ochrony może realizować część zadań kierowników i brygadzistów, co usprawnia ewakuację – pod warunkiem, że obowiązki ewakuacyjne ochrony będą wskazane w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Ewakuacją objęte jest również mienie, które ewakuuje się po zakończeniu ewakuacji ludzi. Kolejność ewakuacji mienia wskazuje administrator/właściciel obiektu, przy czym ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa ludzi realizujących to zadanie. Biorąc udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych na kilkunastu obiektach zauważyłem, że najczęściej ewakuowane są informacje w formie elektronicznej i papierowej zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informacji.
Podsumowując - ewakuujemy najpierw ludzi potem mienie (dbając o własne bezpieczeństwo). Kierującemu akcją zgłaszamy czy wszyscy opuścili obiekt. Warto sprawdzić czy i jakie obowiązki ewakuacyjne są przypisane pracownikom ochrony.

Czytany 1510 razy
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Krzysztof Różycki

Konsultant ds. bezpieczeństwa

BLOG

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Więcej w tej kategorii: « Strefa ruchu
Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas