czwartek, 22, maj 2014 15:41

W ostatnim artykule poruszyłem kwestie związane z podstawami prawnymi organizacji ruchu nie tylko w kontekście samych obiektów handlowych, ale ogólnie zasad ruchu drogowego, wymagań w zakresie oznakowania oraz ewentualnych skutków dla zarządcy drogi za nieprawidłowe oznakowanie.
Dziś chciałbym przybliżyć nieco kwestie „zdefiniowania” drogi, placu, parkingu wokół obiektów handlowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Obserwuj nas