piątek, Maj 08 2015

Procedury ewakuacyjne (bez względu na powód ewakuacji) znajdziemy w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Sama ewakuacja jest zorganizowanym (najczęściej koordynowanym przez kierownika akcji ewakuacyjnej) przemieszczeniem ludzi z sektorów zagrożonych w bezpieczne miejsce. Tym bezpiecznym miejscem jest miejsce zbiórki, które powinno się znajdować w bezpiecznej odległości od zagrożonego budynku.

czwartek, Maj 22 2014

W ostatnim artykule poruszyłem kwestie związane z podstawami prawnymi organizacji ruchu nie tylko w kontekście samych obiektów handlowych, ale ogólnie zasad ruchu drogowego, wymagań w zakresie oznakowania oraz ewentualnych skutków dla zarządcy drogi za nieprawidłowe oznakowanie.
Dziś chciałbym przybliżyć nieco kwestie „zdefiniowania” drogi, placu, parkingu wokół obiektów handlowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

czwartek, Maj 01 2014

W dzisiejszym artykule poruszę kwestię ruchu drogowego i jego organizacji przez obiektami handlowymi. Jest to jeden z bardziej istotnych problemów, niestety często pomijany w nawale codziennych spraw przez zarządców centrów handlowych, czy kierowników sklepików. A może sprawić naprawdę dużo problemów.

sobota, Kwi 12 2014

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce upoważnia audytorów do realizacji niektórych zadań koniecznych do realizacji audytu. Z pozoru rzecz bardzo prosta i banalna, jedno upoważnienie i powinno rozstrzygnąć problem. Niestety, tak nie jest, a sprowadzanie samej czynności upoważnienia do dokumentu o tej samej nazwie często jest błędem. Czasem skutkującym nawet pewnymi sankcjami.

Obserwuj nas