Koszyk testowy, jego rola i przydatność

Właściwie zorganizowany koszyk testowy powinien odzwierciedlać realne zagrożenia kradzieży i oszustwa, a jego wartość zyskuje wtedy, gdy obejmuje on problematykę jaka w danej sieci miała już miejsce.

Koszyk testowy – to nic innego jak próba kasjera pod względem umiejętności zawarcia poprawnej transakcji oraz rzetelności w obsłudze klienta. 

Pozornie prosta czynność wiążąca się na ogół z zawarciem transakcji, składa się z wielu czynników wpływających na jej poprawność i bezpieczeństwo.
Na poprawność i bezpieczeństwo zawarcia transakcji składają się m.in. dwa elementy, które są wspólne dla obu stron. Za równo jedna i druga strona – kupująca i sprzedająca – chce uzyskać zamierzony cel:
Kupujący – chce kupić właściwy towar od sprzedającego,
Sprzedający – chce sprzedać właściwy towar kupującemu.

Problem zaczyna się wtedy, gdy cel z jednej ze stron nie jest zgodny z drugą stroną.
W tym momencie powstaje zagrożenie ( kradzieży lub oszustwa ), które specjaliści od spraw bezpieczeństwa dzielą na dwa obszary:
- wewnętrzny – wynikający z działań kasjera;
- zewnętrzny – wynikający z działań „klienta”;

Nad rodzajami zagrożeń, jakie mogą powstać po wewnętrznej stronie napiszemy w oddzielnym artykule.
Analizę zagadnienia związanego z rolą koszyka testowego, rozpoczniemy od czynnika zewnętrznego – wywołanego przez „klienta”. „Klienta”, którego cel – próba kradzieży lub oszustwa - nie jest zgodny z drugą stroną.

Zagrożenie, jakie może wywoływać czynnik zewnętrzny to m.in.:
- zmiana wartości cenowej asortymentu, poprzez świadome zaniżanie jego wartości;
(tzw. przeklejenie kodu kreskowego, zmiana opakowania);
- ukrycie asortymentu w opakowaniu innego produktu;
- wymuszenie błędu w liczeniu towaru;
- manipulacje gotówkowe wprowadzające w błąd kasjera;
- wprowadzenie w obrót fałszywych banknotów.

Aby przeciwdziałać powyższym zagrożeniom, należy w tym celu właściwie przygotować kasjera.

Wiedza i przygotowanie kasjera
Obecnie kasjerzy mają trudności ze znajomością asortymentu, szczególnie gdy mówimy o kasjerach hipermarketów. Różnorodność oferowanego asortymentu jest tak duża, że nie sposób aby kasjer wszystkie zapamiętał. Problem również dotyczy trudności w rozróżnieniu wartości towarów premium ( produktów o szczególnej wartości cenowej ).
We właściwym przygotowaniu kasjera, jedną z kluczowych ról odgrywa znajomość technik kradzieży, oszustw oraz znajomość potencjału oferowanego asortymentu.
Poprzez potencjał rozumiemy m.in , jego wyjątkowość względem konkurencji, zainteresowanie towarem ( tzw. hity ), sposób eksponowania, przydatność użytkowa, trendy, sezonowość, możliwość dalszej odsprzedaży asortymentu.

Wiedzę w tym zakresie można uzyskać poprzez obserwację bieżących promocji, uczestniczenie w wykładaniu towaru, uczestnictwo w inwentaryzacjach okresowych, cząstkowych oraz własne spostrzeżenia – o tym jednak szerzej wspomnimy w cyku szkoleń kasjerskich.

Natomiast w celu zorientowania kasjera na zagrożenia służy nam tytułowy koszyk testowy.
W większości przypadków koszyk testowy realizuje zewnętrzna firma ochrony, która zazwyczaj odpowiada za przygotowanie scenariusza ( listy towarów zamienionych i sposobu przeprowadzenia koszyka ).

Ważne, aby firma zorientowana była na newralgiczne towary.
Jako newralgiczne towary rozumiemy te, które generują straty poprzez różnice stanów, rzeczywiste braki oraz dotychczas wykryte próby kradzieży lub oszustwa.
Równie ważne w tym zakresie są konsultacje z przedstawicielem ze strony sklepu. Konsultacje mają na celu przygotowanie listy kasjerów oraz uzgodnienie przykładów wykorzystanych do testów. Jest to istotne z punktu organizacyjnego i wpływa pozytywnie na rolę edukacyjną koszyka.

Najważniejsze cechy koszyka testowego to:
- edukuje kasjera względem rozpoznawania zagrożeń kradzieży i oszustwa;
- wspomaga naukę rozpoznawania charakterystycznych cech towaru;
- uczy właściwego zachowania w sytuacji wykrycia zagrożenia;
- zwiększa kompetencje i rzetelność kasjera oraz jego skuteczność;
- wpływa na zmniejszenie strat powstałych w wyniku próby kradzieży i oszustwa.

Budowanie powtarzalności i praktyki
Istotne jest, aby wynik z przeprowadzonego koszyka testowego dotarł do całego zespołu kasowego. Wynik należy precyzyjnie omówić pod względem uzasadnienia przykładu testowego. Wskazania czynności poprawnych i niepoprawnych, jakie zostały wykonane. Ze strony organizatora ( firmy ochrony )przyjąć należy uwagi kasjera, a wnioski z podsumowania wdrożyć jako element do dalszych czynności testowych.

Działanie takie buduje praktykę wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz wzmacnia świadomość wśród kasjerów w obszarze powstania potencjalnych zagrożeń.
Ponadto warto okresowo wykonywać szkolenia uzupełniające, których celem jest wprowadzenie kasjera w daną problematykę i wprowadzić go w pewną powtarzalność.
Powtarzalność, która przekłada się na przerzucenie wyuczonych schematów na nowe towary.

Koszyk testowy to nie zmora kasjerów, a narzędzie uzupełniające ich kompetencje.

Właściwie przygotowany koszyk testowy wyłącznie pomaga. Odzwierciedlać będą to działania kasjerów, którzy będą wyłapywać mniej lub bardziej wyrafinowane próby oszustwa w obszarze kas.
Istotnym jest również, aby bezpośredni realizator koszyka testowego nastawiony był na działania proedukacyjne – wzmacniające wymianę spostrzeżeń pomiędzy ochroną, a kasjerem.

 

Czytany 2805 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dział: Wiedza
Etykiety
Łukasz G.

Doradca ds. bezpieczeństwa w obiektach handlowych 

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas