Ukradł czy nie ukradł? Jak to jest z aktywacją "bramek antykradzieżowych"?

Jedną z głównych ról w zapobieganiu stratom powstałym w skutek kradzieży, odgrywają elektroniczne systemy zabezpieczeń. Na linii frontu wyłania się system bramek antykradzieżowych, wspierający detalistów w codziennej walce ze złodziejami. Warto pamiętać, że bramki znajdują się w grupie systemów sygnalizacji zagrożenia, a więc do prawidłowego działania muszą mieć odpowiednie systemy reakcji – czy przez podmioty zewnętrzne (agencje ochrony) czy przez własnych pracowników. Sama bramka nie przeciwdziała kradzieży, ale w środowisku nazwa „bramka antykradzieżowa” funkcjonuje, dlatego w naszym artykule również będziemy posługiwać się tym terminem.

O tym, co wiemy o systemach z technicznego punktu widzenia pisaliśmy również w cyklu artykułów „Systemy antykradzieżowe – co o nich wiemy”.
Teraz przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu bramek antykradzieżowych, gdyż zagłębiając się w szczegóły może okazać się, że nie wszystko jest takie zrozumiałe.

Interpretacja sygnału nie taka prosta
System bramek antykradzieżowych spełnia rolę ostrzegawczą. Rozróżnić należy, że system nie „informuje pracownika ochrony o potrzebie podjęcia interwencji”, a dostarcza jedynie informacji, że być może nastąpiła kradzież, a to stanowi już podstawę do dokonania ujęcia. W ujęciu ustawowym oznacza „uzasadnione podejrzenie”. Reakcja pracownika ochrony może wynikać również z obserwacji zachowań i otoczenia, bowiem nie każda aktywacja świadczyć będzie o podejrzeniu kradzieży. A to czy pracownik ochrony podejmie interwencję, w konsekwencji ujęcie bądź nie, zależeć będzie wyłącznie od niego i interpretacji sygnałów i zachowań – zarówno z systemu sygnalizacji zagrożenia (bramka) jak i interpretacji zachowania (aspekt prawny). W innym przypadku dojdzie do „zautomatyzowania” pewnych zachowań, a to może wymusić poważny błąd. – mówi Łukasz Grzesik specjalista zespołu BH.

Podstawa ujęcia na obiektach handlowych
Uprawnienie do ujęcia zostało określone w art. 36 Ustawy o ochronie osób i mienia.
Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:
3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

W przypadku ujęć w obiektach handlowych częstą podstawą do uznania, że zachodzi oczywiste, bezpośrednie zagrożenie dla mienia jest sygnał akustyczny z zabezpieczenia technicznego w postaci bramek wykrywających próbę wyniesienia towaru bez uiszczenia za niego zapłaty. W innym przypadku jest to obserwacja za pomocą systemów telewizji dozorowej (CCTV), albo obserwacja własna. – mówi Grzegorz Krzemiński specjalista zespołu BH, Audytor Wiodący


Wiedza i szkolenie
Właściwe przygotowanie i zrozumienie dla umiejętnego korzystania z systemów „wspierających” bezpieczeństwo i ochronę mienia odgrywa kluczową rolę. Istotnym jest, aby osoba w tym przypadku pracownik ochrony potrafiła we właściwy sposób reagować na zagrożenia.

Grzegorz Krzemiński dodaje - ważne, aby mieć wiedzę, jakie działania i zachowania powodują, że wypełnione zostają podstawy do podjęcia interwencji, a więc kiedy tak naprawdę możemy interwencję podjąć.
Szkolenie pracowników ochrony powinno odbywać się na podstawie oceny ryzyka, wykonanej dla każdego obiektu odrębnie, ze wskazaniem, jakie najczęściej działania skutkowały kradzieżą (ujawnioną) i jakie okoliczności mogły wskazać już na próbę kradzieży (usiłowanie jest również karalne). Najłatwiej rzeczywiście przygotować procedury reagowania i szkolenie dla obiektów wyposażonych w bramki lub inne zabezpieczenie techniczne. Nieco trudniej sprawa wygląda w przypadku obiektów bez systemów technicznych – wspomagających. W tym przypadku szkolenie i dobór personelu ma dużo większe znacznie, można nawet powiedzieć, że kluczowe. W przygotowaniu do pracy na obiekcie szkoli się w zakresie obserwacji osób, wskazania miejsc w których towar jest ukrywany w celu wyniesienia, sposobów kradzieży, asortymentu „gorącego” i wielu innych.

Rutyna może okazać się zgubna
Zachowanie rutynowe – zautomatyzowane – może przyczynić się do błędu, gdyż system bramek antykradzieżowych może wzbudzić się przez przypadek – fałszywy alarm. Niewłaściwa interpretacja zdarzenia i pochopne oskarżenie klienta doprowadzi do sytuacji kryzysowej, kończącej się roszczeniem klienta wobec sklepu.

W dalszych częściach artykułu opiszemy zachowania oparte o bramki, wraz z orzecznictwem sądów. Jest dużo ciekawych orzeczeń, które czasem są po stronie ochrony, reagującej na sygnał z bramek, a czasem wręcz przeciwnie i sprawy kończą się odszkodowaniami. Temat nie jest prosty i wymaga indywidualnego podejścia do każdego zdarzenia, jednak omawiane przypadki będą wskazywać zachowania prawidłowe, związane nie tylko z sama reakcją, ale również dalszym postepowaniem.

Czytany 2445 razy
Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Etykiety
Zespół BH

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Strona: www.bezpiecznyhandel.pl
Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas