Rola CCTV we współczesnym obiekcie

System CCTV obok tradycyjnej funkcjonalności w rękach dobrze przygotowanego operatora może, nie tylko pomagać zapobiegać stratom, ale i wspierać procesy bezpieczeństwa na obiekcie.
System zarządzania telewizją przemysłową staje się coraz bardziej wnikliwy, nieograniczony i analityczny w celu obserwacji bieżących i przyszłych wydarzeń.

Telewizja przemysłowa - CCTV – (closed-circuit television) to z definicji system w obwodzie zamkniętym. Oznacza to, że żadna osoba lub urządzenia nie ma do niego dostępu z poza obwodu. Rozwija się jednak trend łamiący klasyczne pojęcie CCTV jest nim technologia IP rozszerzająca jego możliwości, jednocześnie otwierając go poza ramy klasycznej telewizji analogowej.
Obecnie na rynku dostępne są trzy popularne rozwiązania. Są nimi system analogowy, wysokorozdzielczy HD-SDI oraz cyfrowy IP.
Technologie dobieramy w zależności od tego jaką rolę ma spełniać system. Czy wymagamy precyzyjnej obserwacji zorientowanej na konkretne elementy, czy obserwacji rozproszonej o szersze aspekty obiektu.

W doborze technologii ważnym punktem jest określenie dodatkowych ról systemu telewizji przemysłowej. Dodatkową rolą może być detekcja ruchu w strefach peryferyjnych ( np. obrys zewnętrzny budynku ), detekcja ruch w wybranych strefach wewnętrznych – ekspozycyjnych, analiza ruchu klienta w obiekcie, czy integracja z systemem monitoringu transakcji kasowych.
Obecnie, zastosowanie systemu CCTV w obiektach wielkopowierzchniowych ma głównie charakter prewencyjny i zapobiega powstaniu kradzieży, uszkodzenia i zniszczenia mienia.
Pomaga w identyfikacji sprawcy kradzieży oraz w gromadzeniu danych dowodowych.
Jednakże jego rola może być znacznie większa rozszerzona o monitorowanie procesów wewnętrznych wpływających na całokształt bezpieczeństwa i poprawy efektywności pracy.

Szerszym zastosowaniem systemu CCTV może być monitorowanie m.in. punków obsługi klienta, monitorowanie stref dostaw, stref socjalnych. Monitorowanie stref socjalnych może służyć identyfikacji ruchu personelu poza strefą sprzedaży oraz weryfikacji zachowania właściwych norm i standardów.
System jednak okazać może się bezużyteczny bez właściwie przygotowanego operatora – analityka przetwarzanych danych z obrazu kamer. Jest to na dzień dzisiejszy kluczowy element systemu zwany - czynnikiem ludzkim - od którego zależy jego skuteczność.
Jednakże często element ten jest pomijany, zaniedbywany i stawia pytanie czy na pewno słusznie outsourcingowany przez firmy ochrony.

Czytany 1785 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Łukasz G.

Doradca ds. bezpieczeństwa w obiektach handlowych 

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas