Czyn ciągły i 5 lat za kawę

Partnerski portal informacyjny ochrona.pro na przykładzie zdarzenia jakie miało miejsce kilka dni temu, przeanalizował sposobność zastosowania czynu ciągłego.

Przypomnijmy:
Mężczyzna przez kilka dni przychodził do marketu i prawdopodobnie ukradł kawy o wartości ponad 500 złotych. Wtedy jednak nie został ujęty. Wpadł kilka dni później, kiedy ponownie pojawił się w placówce handlowej, został rozpoznany i przekazany funkcjonariuszom. Teraz odpowie przed sądem.
Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

I kilka zdań o czynie ciągłym w kontekście podniesienia progu przepołowienia czynu kradzieży.

Na początek czemu przepołowiony?

Czyn zabroniony, który do pewnego progu (tu kwotowo) jest wykroczeniem (czynem o mniejszej szkodliwości społecznej), a powyżej przestępstwem jest czynem przepołowionym. Tak jest właśnie z kradzieżą. Do wartości 1/4 najniższej krajowej jest to wykroczenie z art. 119 Kodeksu Wykroczeń, później jest to przestępstwo z art. 278.

Czyn ciągły

Czyn ciągły opisany został w Kodeksie Karnym, w art 12. Warto jednak zapoznać się z odpowiedziami na interpelacje w sprawie podniesienia kwoty o której mowa w art 119 KW, w szczególności z częścią dotyczącą uznania za przestępstwo kilku następujących po sobie wykroczeń, popełnianych przeciwko jednemu podmiotowi. Na początek cytat z komentarza:

W orzecznictwie i nauce prawa ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym ˝jeżeli wszystkie zachowania spełniają znamiona przestępstwa, oceniane zaś samodzielnie realizują jedynie znamiona wykroczenia, czyn ciągły stwarza podstawę do przyjęcia kwalifikacji na podstawie typu opisującego przestępstwo.˝(Piotr Kardas, Komentarz do art. 12 Kodeksu karnego, w: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, S. Szuster, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny, Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 K.k., Wydawnictwo Zakamycze 2004, wyd. II, i powołane tam orzeczenia Sądu Najwyższego).

Źródło:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 6397 w sprawie zaostrzenia kar za kradzieże w sklepach i sieciach handlowych

Jak widać zastosowanie mechanizmu czynu ciągłego można zastosować w wykroczeniach przeciwko mieniu i jest to doskonałe narzędzie, za pomocą którego zostało ujętych już wiele osób i kilka “zespołów” zostało nieco ukróconych w swoich gościnnych występach. Warto czasem zajrzeć, co ciekawego mówi Minister Sprawiedliwości oraz jakie są orzeczenia sądów. Jest to bardzo dobra lekcja, którą sprawca czynu z Wawra otrzymał od życia.

Bo przecież skąd miał przypuszczać, że kradzież kilkunastu kaw po 10-15 pln za opakowanie skumuluje się do wartości, w której będzie to przestępstwo i skąd miał wiedzieć, że wszystkie razem mogą być traktowane jako jeden czyn?

---

ochrona.pro

Czytany 3858 razy
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Dział: Artykuły
Zespół BH

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Strona: www.bezpiecznyhandel.pl
Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas