Czas najwyższy rozpocząć prognozy dla strat na 2015 rok! Cz.II i „efekt batonika”.

W ostatnim czasie odnieśliśmy się do prognozy dla strat na 2015r. wywołanej zmianą płacy minimalnej, a co za tym idzie wzrostem minimalnego „limitu kradzieży”.
Czytaj: Czas najwyższy rozpocząć prognozy dla strat na 2015 rok?
Przypomnijmy, że w przyszłym roku (2015r.) dotychczasowy „limit kradzieży” z obecnych 420 zł wzrośnie o 17,5 zł i wynosić będzie łącznie 437,5 zł.

Jest to efekt zmian w przepisach Kodeksu Wykroczeń art. 119 § 1:
Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

W dzisiejszym 28.10 wydaniu prasy codziennej ( Gazeta Wyborcza ) możemy przeczytać o nowym projekcie zmian w Kodeksie Wykroczeń dotyczącym ograniczenia rygorystycznych przepisów wobec sprawców kradzieży do wartości 10zł. Pomysłodawcą projektu jest Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

Projekt przedstawia się na tle wydarzenia związanego z kradzieżą batonika za 99 groszy. Efektem kradzieży było ukaranie chorego na schizofremię sprawcę grzywną w wysokości 100zł. Sprawca grzywny nie zapłacił, sąd więc zamienił karę grzywny na pięć dni aresztu. Cała sprawa nabrała rozgłosu medialnego, gdy Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej Krzysztof Olkowicz zapłacił kaucję za skazanego w wysokości 40zł.

„Udogodnienie” nie dla wszystkich
Projekt przewiduje, że sprawca kradzieży do wartości 10 zł mógłby otrzymać upomnienie lub ostrzeżenie, ale nie zawsze. Jak dowiadujemy się „sklepikarz” miałby możliwość decydowania o tym czy sprawca miałby zostać ukarany w sposób łagodniejszy – upomnieniem, ostrzeżeniem, bądź też nie i sprawa kierowana byłaby do sądu. Przepis "łagodzący" nie obejmowałby natomiast „rutyniarzy”, w sposób notoryczny i zuchwały okradających m.in. sklepikarzy, oraz sprawców drobnych kradzieży nieprzyznających się do popełnionego wykroczenia.

Zgadzam się, nie zgadzam - (nie)decyduje „sklepikarz”
Wprowadzenie rozwiązania, w którym decyzję o postepowaniu w stosunku do osoby popełniającej czyn zabroniony przenosi się na sklepikarza jest bardzo niebezpiecznym precedensem. Pamiętajmy, że w polskich realiach i regulacjach prawnych to funkcjonariusz uprawnionego organu ma prawo do podjęcia decyzji w stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie czynu zabronionego – w tym przypadku wykroczenia. W gamie narzędzi służących przywróceniu ładu prawnego oraz ukaraniu sprawcy ma również możliwość odstąpienia od wszczynania procedury karnej. Ta możliwość daje mu art. 41 Kodeksu wykroczeń, w którym jest mowa o środkach oddziaływania wychowawczego. Nie musi to być nawet pouczenie, może być ostrzeżenie, w tym nawet przysłowiowe pogrożenie palcem.
Ale pamiętać też należy, że organy uprawnione do ścigania za wykroczenia mają w swoich szeregach funkcjonariuszy i pracowników, którzy przeszli stosowne szkolenie doskonale wiedzą jak postępować w tych sytuacjach. Istnieje bowiem cała gama narzędzi służących ochronie osoby podejrzanej o popełnienie czynu, w tym zasada nadrzędna – domniemanie niewinności, a więc uznanie, że osoba jest niewinna do momentu udowodnienia jej winy. Czy sklepikarze, kierownicy sklepów, czy zmiany w sklepach naprawdę będą przygotowani do podjęcia tak trudnych działań bez żadnego przygotowania? Wiemy doskonale jaki jest poziom przygotowania niektórych pracowników ochrony – niekwalifikowanych. Mimo nadzoru ze strony kwalifikowanych i przygotowanych pracowników ochrony, często mamy do czynienia z nieprawidłowościami. Co będzie, jeśli czynności z tego zakresu wykonywać będą osoby całkowicie nieprzygotowane? – mówi Grzegorz Krzemiński specjalista zespołu BH.

Limit w limicie
Pomysł na utworzenie kolejnego limitu „ustępstwa” wobec sprawcy wykroczenia, z pewnością wywoła dyskusje w środowisku detalistów i osób odpowiedzialnych za ograniczenie strat. Już obecny wysoki jak na Polskie warunki limit 420 zł staje się być odczuwalny dla detalistów. Teraz możemy mieć do czynienia z utworzeniem tzw. „strefy buforowej”, która zgodnie z zapowiedzianym projektem może nie podlegać karze. Efektem wprowadzenia takiej zmiany może być pobudzenie do drobnych kradzieży głównie na artykułach codziennego użytku, spożywczych, gdzie dodatkową interpretacją łagodzącą skutki kradzieży może być znikoma społeczna szkodliwość czynu – mówi Łukasz Grzesik specjalista zespołu BH.

Głos środowiska
Dla zniwelowania negatywnych skutków zmian przepisach Kodeksu Wykroczeń art. 119 § 1, rozpatrywanych zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i ekonomicznym, przedstawiciele Polskiej Izby Handlu oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji podjęli daleko idące kroki, aby we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Komendą Główną Policji doprowadzić do powstania Ogólnopolskiego Rejestru Osób Popełniających Wykroczenia. Jego celem będzie umożliwienie wymiarowi sprawiedliwości skuteczniejszego wykorzystywania instytucji recydywy przewidzianej w art. 38 KW. Nasze ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się 06.10.2014.
Inicjatywę w pełni popiera również Ministerstwo Sprawiedliwości. - mówi Adam Suliga ekspert Polskiej izby Handlu – na łamach art. Czas najwyższy rozpocząć prognozy dla strat na 2015 rok?

Temat ten z pewnością będziemy monitorować, w obecnej chwili poddaliśmy go opinii ekspertowi Polskiej izby Handlu p. Adamowi Sulidze. Biorąc pod uwagę obecne prace nad rejestrem osób popełniających wykroczenie, propozycja nowego projektu z pewnością wzięta zostanie pod lupę.

Już teraz zapraszamy do komentowania informacji na forum: TUTAJ

Czytany 1581 razy
Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Dział: Artykuły
Zespół BH

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Strona: www.bezpiecznyhandel.pl
Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas