Bezpieczeństwo pożarowe od podstaw „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” Część 1

Z instrukcjami spotykamy się (a raczej potykamy się o nie), na co dzień, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wsiadamy do autobusu i kasujemy bilet, włączamy komputer i realizujemy zadania żeby uruchomić jakiś program itd. itd. itd...

Instrukcje (sposób postępowania) w powyższych przykładach realizujemy odruchowo rzekłbym bezwiednie, nie zdając sobie sprawy z tego, że to robimy. Inaczej jest z instrukcjami urządzeń. Każdy mężczyzna (no dobrze większość mężczyzn) kupując wiertarkę czy inne urządzenie, bierze instrukcję obsługi i … wyrzuca ją do kosza – „przecież wiem, do czego służy wiertarka”. Jako społeczeństwo wykazujemy ogólną niechęć do tych dokumentów, co powoduje, że najczęściej utylizujemy te „śmieszne świstki papieru”. Czy są śmieszne? Czy nie ponosimy później konsekwencji w wyniku niezapoznania się z instrukcją obsługi? Czym w takim razie jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i czym jest samo bezpieczeństwo – to będzie tematem najbliższych felietonów.

Czym więc jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i czemu służy? Instrukcja, (jako pojęcie ogólne) jest zbiorem zasad (opis kolejno następujących działań/czynności), które ustalają określony sposób postępowania w określonej sytuacji (przy obsłudze określonego urządzenia). Analogicznie możemy podać definicję instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) tylko czy będzie ona wyczerpywać istotę tego dokumentu? Tylko w części dotyczącej sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego, miejscowego zagrożenia. Pozostają przepisy wprowadzające zbiór nakazów i zakazów, które stanowią jedną z podstaw organizowania ochrony ppoż. na obiektach przemysłowych, handlowych czy usługowych.

Zdaję sobie sprawę, że wszyscy wiedzą, co to jest pożar, przy czym należy pamiętać, że prokurator patrzy na to zdarzenie przez pryzmat prawa karnego, więc poprzez zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz znacznych strat w mieniu. Największym dobrem chronionym jest zdrowie i życie ludzi, co nakłada na administratorów obiektów handlowych (nie wyłączając innych rodzajów obiektów) bardzo dużą odpowiedzialność. Z jednej strony należy wykorzystać każdy centymetr kwadratowy powierzchni handlowej a z drugiej strony należy zapewnić klientom bezpieczeństwo. To duże wyzwanie. Jak to zrobić? Czy da się pogodzić interesy handlowe z bezpieczeństwem? Czy instrukcja bezpieczeństwa pomaga czy utrudnia realizację obu celów?

Przyjrzyjmy się zawartości tego dokumentu.
Co znajdziemy w IBP? Powiedzieliśmy sobie już, że instrukcja bezpieczeństwa ppoż. to nie tylko sposób postępowania, ale również inne informacje niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków ochrony. Jednym z pierwszych rozdziałów są właśnie warunki ochrony ppoż. z uwzględnieniem sposobu użytkowania oraz przeznaczenia obiektu. Informacje tu zawarte dotyczą konstrukcji budynku, wyposażenia, rodzaje oddzieleń pożarowych i wiele innych danych przydatnych głównie służbom technicznym obiektu i strażakom.
Bardziej przydatnymi (dla użytkownika) informacjami jest wyposażenie i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Dobrze jest wiedzieć gdzie są zamontowane gaśnice, windy ratownicze, hydranty i inne urządzenia w tym ROP, przeciwpożarowy wyłącznik prądu czy główne wyłączniki mediów. Te informacje znajdziemy właśnie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i to w dwóch formach. Pierwsza to forma opisowa (może być ogólna) a druga forma ma postać graficzną – jest to plan obiektu z naniesionymi informacjami w formie znaków graficznych. Te oznakowania odpowiadają oznaczeniom występującym na ścianach (zgodnie z wytycznymi w normach). Obok piktogramów z gaśnicą czy hydrantem można zauważyć również – oznaczenie ewakuacji, drogi ewakuacyjne (w formie graficznej) instrukcje (skrócone) postępowania na wypadek pożaru itp.

Sposób postępowania na wypadek pożaru a w tym również zadania i obowiązki dla wszystkich użytkowników są ujęte również w IBP – a bynajmniej powinny być. Każdy użytkownik powinien mieć przypisane obowiązki na wypadek ewakuacji czy zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu. Na wspomnianych już planach obiektu powinny się znaleźć takie informacje jak ilość osób przebywających w pomieszczeniach, wskazanie stref pożarowych, drogi ewakuacyjne/pożarowe, strefy zagrożone wybuchem, (jeśli takowe występują), gęstość obciążenia ogniowego (powierzchnie magazynowe) itp.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem obowiązującym wszystkich użytkowników w tym gości, petentów, podwykonawców itp. Pojawia się pytanie czy klientów w centrum handlowym również? Oczywiście, że tak. Klienta również obowiązuje palenie tytoniu w miejscach do tego wyznaczonych, zakaz używania ognia otwartego w miejscach niedozwolonych, wykonywanie poleceń kierującego akcją ewakuacyjną itp.

Na zakończenie małe podsumowanie. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem obowiązującym wszystkich bez względu na to, w jakim charakterze dana osoba przebywa na obiekcie. Dokument powinien być przechowywany w miejscu ogólnie dostępnym dla stałych użytkowników, służb ratowniczo-gaśniczych, technicznych itp. Należy przy tym pamiętać, że IBP obowiązuje również pracowników ochrony a przepisy tego dokumentu powinny być uwzględnione w planie ochrony obiektu. Jak postępować z dokumentem i kiedy należy go opracować? Czego możemy oczekiwać od pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa pożarowego? O tym wszystkim powiemy sobie w części drugiej.

Czytany 2808 razy
Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Dział: Poradnik
Krzysztof Różycki

Konsultant ds. bezpieczeństwa

BLOG

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas