Bezpieczeństwo pożarowe od podstaw „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” Część 2

Jak postępować z dokumentem i kiedy należy go opracować? Czego możemy oczekiwać od pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?

Nie odkryję Ameryki mówiąc, że nie każdy obiekt handlowy, usługowy czy o innym przeznaczeniu musi mieć opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Prawodawca nakłada obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, których kubatura przekracza 1000 m3 lub 1500 m3. Nie będę się zagłębiał w gąszcz przepisów i szczegółowych wytycznych – zainteresowanych odsyłam do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

O postępowaniu z IBP powiedzieliśmy już sobie w poprzedniej części jednak pominąłem zagadnienie o udostępnianiu tego dokumentu podwykonawcom lub zleceniobiorcom.

Co możemy wymagać od firm i ich pracowników (świadczących usługę ochrony osób imienia) w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?

Narażę się wielu menadżerom ds. ochrony fizycznej mówiąc, że dla każdego obiektu (bez wyjątku) powinien być opracowany plan ochrony. Poziom „opracowywanych” planów ochrony pozostawia wiele do życzenia, ale biorąc pod uwagę temat naszych rozważań skupimy się tylko na załącznikach tego dokumentu. To właśnie w tej części planu ochrony powinny znaleźć się informacje o tym, czego możemy oczekiwać od ochrony w ramach bezpieczeństwa pożarowego.

Jednym z załączników powinny być procedury ewakuacyjne, jako wyciąg z IBP. To właśnie ewakuacja1 dostarcza nam informacji o obowiązkach poszczególnych grup użytkowników (a nawet poszczególnych osób) w zakresie utrzymania drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych, ogłaszania ewakuacji, kierowania ewakuacją itp. Zdaję sobie sprawę z tego, że znakomita większość agencji ochrony nigdy nie upomina się o IBP w celu konsolidacji planu ochrony z dokumentacją bezpieczeństwa obiektu. Możemy jednak oczekiwać2 od menadżerów ds. ochrony fizycznej uwzględnienia przepisów ppoż. w planowaniu obowiązków dla pracowników ochrony.

Innym ciekawym załącznikiem do planu ochrony powinny być procedury dotyczące prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Te procedury również znajdziemy w IBP. Czy pracownik ochrony powinien się znać na pracach pożarowo niebezpiecznych? Nie, – ale powinien mieć wiedzę na podstawie, jakiego dokumentu są one realizowane, w jakim miejscu i na co zwracać uwagę na patrolu po zakończeniu takich prac.

Kolejny rozdział IBP o ogólnych zasadach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia również powinien mieć swoje miejsce w planie ochrony. Każdy użytkownik obiektu (nie wyłączając pracowników ochrony) powinien umieć alarmować otoczenie o zagrożeniu, użyć podręcznego sprzętu gaśniczego czy udzielić pierwszej pomocy.
Pozostaje jeszcze kwestia egzekwowania zapisów IBP, – kto może to robić? Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać i egzekwować od innych przestrzegania przepisów ochrony ppoż. Zakaz używania ognia, palenie tytoniu, zastawianie sprzętu gaśniczego, składowanie towaru i innych przedmiotów na drogach pożarowych i ewakuacyjnych czy zamykanie drzwi ewakuacyjnych. To wszystko można zaobserwować w trakcie realizacji paroli prewencyjnych. Takie rzeczy można zauważyć będąc na zakupach w centrach handlowych – w niektórych sklepach nie bardzo się cieszą, gdy przychodzę na zakupy – skoro klient sklepu widzi nieprawidłowości to może je zidentyfikować również pracownik ochrony patrolujący salę sprzedaży.

Jak informować klientów, gości czy petentów o obowiązujących zasadach BHP i przepisach ppoż. na obiekcie? Jest wiele rozwiązań tej kwestii w zależności od rodzaju obiektu jak i natężenie ruchu powtarzalnego, niepowtarzalnego itp. Na niektórych obiektach zauważam powrót do socjalistycznej metody edukacji poprzez różnego rodzaju plakaty informujące o zagrożeniach lub sposobach poprawnego postępowania.

Podsumowując temat instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy z zakresu ochrony ppoż. obowiązują wszystkich użytkowników. Każdy jest zobowiązany przestrzegać i egzekwować zawarte w IBP zakazy i nakazy. W zakresie egzekwowania przepisów ppoż. możemy liczyć na pracowników ochrony o ile plan ochrony obiektu uwzględnia przepisy z IBP i menadżer ds. ochrony fizycznej zaplanował takie działania.

---

1Jako rozdział IBP (przypis własny)
2Uważam, że możemy nawet żądać (przypis własny)

Czytany 2272 razy
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Dział: Poradnik
Krzysztof Różycki

Konsultant ds. bezpieczeństwa

BLOG

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas