ŚDM, stopień ALFA i obiekty handlowe

Do przylotu Papieża odliczane są już dni, główne uroczystości zgromadzą setki tysięcy wiernych, a niejedne miasto, gmina w Polsce przyjmie tłumy pielgrzymów. W części miast już odbywają się koncerty i uroczystości Dni Diecezji powodujące zwiększoną aktywność społeczną.
ŚDM to największe wydarzenie w tym okresie w Polsce i w ogóle w ostatnich latach. Jest to ogromne wyzwanie logistyczne dla organizatorów i ogromne wyzwanie dla służb bezpieczeństwa, zwłaszcza w dobie terroryzmu i związanych z nim wydarzeń w Europie, ale jest to również wyzwanie dla adminitratorów obiektów handlowych, a zwłaszcza dużych galerii będących w pobliżu wydarzeń.

Stopień alarmowy ALFA

Od północy 20 lipca w Polsce obowiązuje stopień alarmowy ALFA – co to oznacza i czy jest się czego bać?
Stopień ALFA ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym i sabotażowym. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w Europie i na świecie, możliwość pojawienia się takiego zagrożenia jest jak najbardziej uzasadniona.

Czy w związku ze stopniem alarmowym ALFA jest się czego bać? – otóż jeszcze nie.

Stopień ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Dla organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa oznacza w najprostszym objaśnieniu zwiększoną czujność (zwłaszcza w  strefach dużych skupisk ludzi), weryfikację procedur, weryfikację stanu bezpieczeństwa systemów alarmowych, systemów łączności, drożności dróg ewakuacyjnych oraz wzmożoną kontrolę ruchu osobowego i kołowego.

Więcej na ten temat poczytać można TUTAJ.
Warto też zapoznać się z kolejnością stopni alarmowych.

Stopień ALFA to żadna nowość, stan ten obowiązywał w Polsce już cztery lata temu w czasie EURO2012.

ŚDM, stopień ALFA - a jak to się ma do obiektów handlowych?

Dla obiektów handlowych ŚDM to też wyzwanie logistyczne – zwłaszcza dużych centr handlowych, które przed, w czasie i jeszcze po zakończeniu ŚDM mogą spodziewać się wzmożonego ruchu.

Pielgrzym/turysta przecież musi zjeść, kupić pamiątkę, zwiedzić okolice, kupić odzież jeżeli zajdzie taka potrzeba lub inne przedmioty użytku codziennego, a przecież nie będzie szukał tego w małych poza miejskich sklepikach, bo bliżej i prościej mu do dużych skupisk handlowych w centrum miasta i w okolicy wydarzeń ŚDM.

Poza tym obiekty handlowe muszą liczyć się z zagrożeniami jakie wzmożony ruch może spowodować.

Stopień ALFA i zalecenia z niego wynikające w praktyce dla obiektów handlowych mogą być zbiorem dobrych praktyk, które warto zastosować w ramach wewnętrznych standardów bezpieczeństwa.
Tym samym należy:
- przypomnieć sobie obowiązujące procedury obiektowe związane z bezpieczeństwem, a zwłaszcza te dotyczące zgłoszeń o podłożonym ładunku wybuchowym, znalezieniem pakunku niewiadomego pochodzenia, ewakuacją obiekty czy chociażby zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- zweryfikować drożność dróg ewakuacyjnych, stan środków gaśniczych;
- zweryfikować stan i poprawność działania systemów alarmowych, pożarowych, dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO);
- zweryfikować stan i gotowość środków łączności;
- zamknąć i zabezpieczyć dostęp do pomieszczeń nieużytkowanych, technicznych szczególnie łatwo dostępnych dla osób postronnych i o znaczeniu strategicznym dla obiektu (np. przepompownie, kotłownie, agregaty prądotwórcze, stacje gazowe itp…);
- przygotować do szybkiego użytku podstawowe numery alarmowe łącznie z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wskazane jest również nawiązać stały kontakt z najbliższym komisariatem policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego, jednostką straży pożarnej… dotyczy głównie dużych galerii w bliskim sąsiedztwie wydarzeń związanych z ŚDM; 
- zwiększyć czujność i gotowość zespołów ochrony i personelu obiektu do reagowania w sytuacjach zagrożenia…

Zagrożenia - jakich można się spodziewać?

Nie sposób wszystkie wymienić, a znaczna część z nich wymaga głębszych analiz.
Naturalnie w pierwszej kolejności wymienia się te mogące zostać zakwalifikowane jako akt terrorystyczny jak:
- zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego;
- znalezienie pakunku niewiadomego pochodzenia;
- akt przemocy, z użyciem broni, ładunków wybuchowych i/lub innego przedmiotu niebezpiecznego.

Ponadto, mogą wystąpić:
- inne zagrożenia o charakterze zakłócenia ładu i porządku publicznego (osoby awanturujące się, pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających);
- omdlenia, osoby z powierzchownymi ranami wymagający udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej;
- zdarzenia drogowe na terenie obiektu (parking) lub w jego okolicy (główne drogi dojazdowe w pobliżu obiektu, komunikacyjnie połączone z drogami wewnętrznymi) typu kolizje, wypadki drogowe na skutek których mogą pojawić się ranni, wystąpić wycieki płynów łatwopalnych, powodujące w sposób bezpośredni lub pośredni zagrożenie dla obiektu oraz utrudnienia w ruchu drogowym lub jego całkowity paraliż;
- czy też, awarie techniczne wymuszające przeprowadzenie ewakuacji obiektu (np. awaria zasilania).


Tak też jak widać dla większości obiektów handlowych wydarzenia związane ze ŚDM są okazją do zweryfikowania swoich zdolności i potencjału do reagowania na zdarzenia kryzysowe – bo takimi można nazwać wyżej wymienione przykłady. Jest to również duży sprawdzian przygotowania i gotowości działania dla Firm Ochrony i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu. I chodź stopień ALFA był już wprowadzony w czasie Euro2012 i ryzyko aktu terroryzmu też występowało, to z pewnością tamto zdarzenie nie było tak odczuwalne dla obiektów handlowych jak ŚDM. Liczymy jednak, że wszytko przebiegnie spokojnie bez większych zagrożeń i incydentów.

Czytany 1960 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dział: Poradnik
Etykiety
Łukasz G.

Doradca ds. bezpieczeństwa w obiektach handlowych 

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas