Czas najwyższy rozpocząć prognozy dla strat na 2015 rok?

  • środa, Paź 08 2014
  • Napisał 

Od początku 2015 roku ma wzrosnąć płaca minimalna, która wyniesie 1750zł. Jest to wzrost o 70 zł w stosunku do wartości płacy minimalnej w bieżącym roku, która wynosi 1680 zł. Z pewnością wiele osób ta zmiana ucieszy, lecz niektórych może zmartwić. Dlaczego?

Zmiana płacy minimalnej wiązać będzie się również ze wzrostem wartości limitu kwoty przestępstwa kradzieży, który obecnie wynosi 420 zł.

Ku radości złodziei, a zmartwieniu przedsiębiorcy - 17,5 złotego o tyle więcej można będzie kraść od 2015r.

Przypomnijmy, że do 8 listopada 2013 roku w przypadku ujawnienia skradzionego towaru, którego wartość zgodnie z zapisem art. 119 Kodeksu wykroczeń § 1 nie przekraczała 250 zł była tylko wykroczeniem.
Po zmianach w Kodeksie Wykroczeń do 31 grudnia 2013r. wartość limitu wzrosła do 400 zł, a obecnie jak było już wspomniane wynosi 420 zł.

Jak wynika z zapisu KW art. 119 § 1:
Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny
Oznacza to, że w przyszłym roku (2015) wartość limitu wyniesie 437,5 zł.

Zmiana w przepisach wywołała wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców.
Według danych opublikowanych na początku b.r. przez Ministerstwo Gospodarki, poziom strat, które poniosły sieci handlowe w 2013 r. wyniósł 5,4 mld. zł co stanowiło wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2012. Większość tych strat wynika z kradzieży towarów o wartości nie przekraczającej progu określonego dla tzw. czynów przepołowionych. Można oczywiście pokusić się w tym miejscu o podział na tzw. kradzieże wewnętrzne (personel) i zewnętrzne (pospolici złodzieje), ale biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu Pracy, które pozwalają pracodawcy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, między innymi tylko wówczas, gdy popełni on przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, dochodzimy do wniosku, że i w tym obszarze zmiana treści art. 119 § 1 KW negatywnie wpłynęła na poziom bezpieczeństwa. Dla zniwelowania negatywnych skutków tej zmiany, rozpatrywanych zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i ekonomicznym, przedstawiciele Polskiej Izby Handlu oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji podjęli daleko idące kroki, aby we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Komendą Główną Policji doprowadzić do powstania Ogólnopolskiego Rejestru Osób Popełniających Wykroczenia. Jego celem będzie umożliwienie wymiarowi sprawiedliwości skuteczniejszego wykorzystywania instytucji recydywy przewidzianej w art. 38 KW. Nasze ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się w miniony poniedziałek (06.10.2014 r.). Inicjatywę w pełni popiera również Ministerstwo Sprawiedliwości. - mówi Adam Suliga ekspert Polskiej izby Handlu.

Czytany 955 razy
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas