Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I kwartał 2022 r.

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.
Kodeks Karny Rozdział XXXV.

Porównanie danych q1 ‘22 r. do q1 ‘21 r.

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg. województw – dane kwartalne, źródło GUS.

Na podstawie powyższych dany stwierdzić można, że w I kwartale 2022 r. w Polsce stwierdzono o 5.9% więcej przestępstw przeciwko mieniu w porównaniu z analogicznym okresem.

Najwyższy wzrost zanotowano w województwie małopolskim aż o 29,6% w porównaniu z analogicznym okresem, następnie w wielkopolskim 14,6% oraz warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim odpowiednio 12,9% i 12,2%.

Największe spadki odnotowano w woj. lubuskim -41% w porównaniu z analogicznym okresem, następnie w podkarpackim -31,4%, zachodniopomorskim -19,3%, a także świętokrzyskim i łódzkim odpowiednio -13,6% i -11,3%.

Największą liczbę przestępstw w I kwartale 2022 r. stwierdzono w woj. śląskim (20654), mazowieckim (16830), małopolskim (14604) oraz dolnośląskim (10129).

Najmniej przestępstw I kwartale 2022 r. stwierdzono w woj. podlaskim (1808) i opolskim (1955).

Wskaźnik wykrywalności w Q1 2022 r. wyniósł 72,3% i jest niższy o 2,2% w porównaniu z Q1 2021 r. kiedy wyniósł 74,5%. 

Powrót do strony głównej