Statystyka kradzieży sklepowej cz.1

Poniższy wykres przedstawia statystyki przestępstw i wykroczeń kradzieży sklepowych na przestrzeni lat 2020-2023. Wartości zaokrąglone są do tysięcy. Jak widać na wykresie, liczba zarejestrowanych przez policję przypadków kradzieży zmieniała się w poszczególnych latach. Trend jest jeden, wzrostowy. Warto zaznaczyć, że najwyższa dynamika wzrostu występuje w latach 2021-2023.

Co mogło mieć wpływ na te dane?

W tej sytuacji warto spojrzeć na początek wykresu – 2020 rok – pandemia i jej późniejsze skutki, a przede wszystkim rosnące koszty życia, które popchnęły ludzi do pospolitych kradzieży. Wszyscy pamiętamy słynne masło z etykietą zabezpieczającą. I choć ta forma zabezpieczenia nie była zbyt skuteczna, stała się symbolem ówczesnego problemu.

Kolejnym impulsem jest rok 2022 i konflikt zbrojny za wschodnią granicą, który tylko pogłębił problem rosnących kosztów życia. Analizowany zakres nie obejmuje roku 2024 – aktualne statystyki można przeczytać tutaj. Niemniej jednak należy zauważyć w jakich obecnie niepewnych czasach żyjemy. Połowa tego roku upłynęła pod hasłem sabotażu i dywersji (podpalenia). I chociaż obecne statystyki dotyczące kradzieży są nieco optymistyczne. Trudno przewidzieć, co przyniesie druga połowa roku. Czy nastąpi zdarzenie, które będzie miało realny wpływ na pogorszenie statystyk? Mam nadzieję, że nie.

Analizując statystyki przeczytaj także: Próg kradzieży – analiza

Wykroczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrowane są od dnia 1 listopada 2019 r. i podlegają one weryfikacji “usunięć” zgodnie z obowiązującymi przepisami po trzech latach od dnia wprowadzenia wykroczenia. W związku z powyższym analiza wykroczeń kradzieży możliwa jest wyłącznie od wskazanej daty.

Ponieważ rok 2023 był rekordowy w analizowanym okresie, przyjrzyjmy się mu bliżej w podziale na województwa. Mapa odnosi się tylko do wskazanego roku, a im ciemniejszy kolor, tym większy problem.

Poniższa mapa dotyczy zarejestrowanych przestępstw kradzieży (w kat. sklepowa) z art. 278 § 1 Kodeksu karnego. Widzimy, że liderem są takie województwa jak mazowieckie, dolnośląskie i śląskie. Wyraźny problem przestępstwa kradzieży występuje także od województwa pomorskiego i w dół do województwa małopolskiego. Zachodnia część Polski jest generalnie ciemniejsza niż wschodnia – ciekawostka.

Na tę samą mapę spojrzymy również, ale tylko w odniesieniu do wykroczeń kradzieży (w kat. sklepowa) z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń. Czy widzimy różnicę? W przypadku wykroczeń kradzieży najbardziej wyróżnia się Śląsk, a mapa ciemnieje także bardziej na wschodzie kraju, głównie w woj. lubelskim.

Warto podkreślić, że zarówno w województwie opolskim, jak i świętokrzyskim odczyty przestępstw i wykroczeń kradzieży są najniższe, są to najjaśniejsze punkty obu map. 

Wkrótce opublikowane zostaną kolejne statystyki dotyczące demografii sprawców przestępstw i wykroczeń.


Śledź na bieżąco zdarzenia związane z kradzieżami w sklepach, korzystając z nowego kanału na platformie x.com – @RCA_pl – Retail Crime Alert PL i zobacz, co ciekawego dzieje się obecnie w świecie kradzieży sklepowych.

Powrót do strony głównej