CCTV – dobre praktyki

Kolejnym narzędziem wspierającym walkę z kradzieżą sklepową jest system monitoringu wizyjnego. Systemy można łatwo podzielić na dwa wiodące rozwiązania CCTV (Closed-Circuit Television) – standard analogowy (starsze rozwiązanie), a także monitoring IP – standard sieciowy (nowsze rozwiązanie coraz bardziej spopularyzowane).

Tworząc komplementarne rozwiązanie, system monitoringu wizyjnego doskonale uzupełni systemem EAS – dobre praktyki, dostarczając dowody czynów zabronionych. System sprawdzi się także w innych obszarach.

Oto krótki zbiór dobrych praktyk stosowania systemu monitoringu wizyjnego.

Dobierz rozwiązanie

Wybór odpowiedniego sprzętu i technologii będzie miał wpływ zarówno na koszt instalacji, jak i jej efektywne wykorzystanie. Wybór odpowiedniego rozwiązania pomoże również zredukować ogólne koszty eksploatacji i konserwacji. Ponadto pozwoli uzyskać dodatkowe korzyści związane z konfiguracją np. zdalnym dostępem i analityką obrazu – może to zwiększyć wydajność pracy. Jest też aspekt estetyczny, teraz sprzęt można lepiej dostosować do otoczenia.

Miejsce montażu

Ważne jest, gdzie ma znajdować się kamera i jakie będzie jej pole widzenia. To powinno być ściśle powiązane z celem, który chce się osiągnąć, aby uzyskać pożądane rezultaty. Zdefiniowanie miejsca i celów pomoże również w ustaleniu odpowiedniego typu kamery biorąc pod uwagę takie parametry jak rozdzielczość, obiektyw, tryb dzień/noc i inne dodatkowe funkcje. Aby lepiej zrozumieć określenie celów polecam > 5 wskazówek zapobiegania stratom.

Archiwum

Dobór nawet najlepszego sprzętu i technologii może nie przynieść efektu przez brak odpowiedniego czasu archiwizacji. Podobnie jak miejsce montażu kamery, czas archiwizacji powinien być ściśle powiązany z celem, który chce się osiągnąć, aby uzyskać pożądane wyniki. Ponieważ wykrycie danego incydentu nie zawsze będzie możliwe od razu i zajmie trochę czasu. Na przykład różne czasy determinują archiwizację w celu rozwiązywania incydentów w magazynie, sali sprzedaży, kasie lub terenach zewnętrznych.

Stosowanie monitoringu wizyjnego powinno być regulowane wewnętrzną polityką dostępu do systemu i wykorzystania archiwalnych materiałów wideo. Brak kontroli nad tym obszarem może skutkować konsekwencjami prawnymi i wizerunkowymi, jak również zmniejszyć jego skuteczność w przypadku wewnętrznych źródeł incydentów.

Powrót do strony głównej