Raport przestępczości: BRC CRIME SURVEY 2024

Badanie BRC (British Retail Consortium) ujawnia, że wzrosła liczba incydentów przemocy i nadużyć wobec pracowników handlu z 870 do 1300 przypadków w ciągu 12 miesięcy. Autorzy badania wskazują na problem wzrostu przestępczości, pomimo tego, że detaliści inwestują w takie środki ochrony jak CCTV, kamery nasobne czy zwiększony personel ochrony. W badaniu z lutego 2024 autorzy … kontynuuj czytanie Raport przestępczości: BRC CRIME SURVEY 2024

Raport o przestępczości 2023 r. – Association of Convenience Stores.

ACS [Association of Convenience Stores] przygotowało raport dot. przestępczości detalicznej 2023 r. w Wielkiej Brytanii. Z raportu wywnioskować można, że poziom kradzieży osiągnął nowy rekord. ACS naciska na rząd i policję, aby wzmogły wysiłki w walce z przestępczością detaliczną. W tym celu proponuje m.in.: utworzenie listy najbardziej poszukiwanych złodziei sklepowych, zaostrzenie przepisów w przypadku ataku … kontynuuj czytanie Raport o przestępczości 2023 r. – Association of Convenience Stores.

Moralność Finansowa Polaków

Niezwrócenie uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść, stanowi trzecią pozycję w hierarchii nadużyć konsumenckich. Autorzy zwracają uwagę na zajmowaną wysoką pozycję tego zachowania, zarówno w bieżącym jak i poprzednim badaniu. Ankietowani na pytanie: Jeżeli uważa Pan/Pani, że można usprawiedliwiać (czasem, często lub zawsze) gdy ktoś nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na … kontynuuj czytanie Moralność Finansowa Polaków

Retail Violent Fatalities Report

Według D&D Daily w 2020r. gwałtownie wzrósł poziom ofiar śmiertelnych w handlu detalicznym - dotyczy USA. Odnotowano aż 523 ofiary śmiertelne co stanowi 40% wzrost w ciągu 5-ciu ostatnich lat. Analitycy raportu wskazują przyczyny takiego wzrostu wymieniając, protesty i zamieszki na tle niesprawiedliwości rasowej, wysokie bezrobocie, kryzysy biznesowe w skutek COVID-19 oraz cyfrową transformację handlu. … kontynuuj czytanie Retail Violent Fatalities Report

2020 Supply Chain Risk Trends Analysis

Analitycy CargoNet donoszą, że w 2020r. odnotowano 1676 zdarzeń w łańcuchu dostaw w USA, Kanada co stanowi 16% wzrostu aktywności rok do roku. Według analizy CargoNet średnia wartość kradzieży ładunku była warta 166 334$ w 2020r. i wzrosła o 27 045$ w porównaniu do 2019r. CargoNet w swojej analizie zwraca uwagę, że najczęstszymi miejscami kradzieży … kontynuuj czytanie 2020 Supply Chain Risk Trends Analysis

Organized Retail Crime Survey 2020

Według badania Organized Retail Crime Survey 2020, straty wynikające z działalności przestępczości zorganizowanej [ORC] w handlu detaliczny w USA, były o 16 mln $ wyższe w 2020r. niż w roku poprzednim. Badający zwracają uwagę na wzrost agresji ORC, prawie jedna trzecia badanych [31%] potwierdza, że sprawcy kradzieży byli bardziej agresywni. Celem sprawców kradzieży były: markowa … kontynuuj czytanie Organized Retail Crime Survey 2020

Gdy samo oszczędzanie nie wystarczy

W początkowej fazie epidemii na rynku detalicznym nastąpił gwałtowny spadek czynów zabronionych. Kradzieże sklepowe na tamtą chwilę nie były najważniejszym zmartwieniem detalistów. To oczywiste, handel w tym czasie działał w ograniczony sposób lub nie działał w ogóle. Restrykcje rządowe dotyczące ograniczeń w ruchu oraz obawa przed zakażeniem sprzyjały temu trendowi. Myślenie, że taki stan rzeczy … kontynuuj czytanie Gdy samo oszczędzanie nie wystarczy