Moralność Finansowa Polaków

Niezwrócenie uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść, stanowi trzecią pozycję w hierarchii nadużyć konsumenckich.

Autorzy zwracają uwagę na zajmowaną wysoką pozycję tego zachowania, zarówno w bieżącym jak i poprzednim badaniu.

Ankietowani na pytanie: Jeżeli uważa Pan/Pani, że można usprawiedliwiać (czasem, często lub zawsze) gdy ktoś nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść – odpowiadali, to dlatego, że: 29,8%to się może opłacać, 53%kasjerzy nie zawsze są uczciwi, 17,2%moje otoczenie raczej to akceptuje.

Natomiast na pytanie: Jeżeli uważa Pan/Pani, że nigdy nie można usprawiedliwiać, gdy ktoś nie zwraca uwagi kasjerowi, który pomylił się na własną niekorzyść – odpowiadali, to dlatego, że: 68,2%jest to nieuczciwe, 1,1%jak się wyda, to zepsuje przyszłe relacje, 30,6%kasjer poniesie stratę.

>>BADANIE<<<

źródło: zpf.pl

Powrót do strony głównej