GUS: Przestępstwa przeciwko mieniu – porównanie

Dane przedstawione w tabeli obejmują lata 2019 (okres przedpandemiczny), 2020, 2021 oraz rok bieżący 2022. Zakres danych w podziale na województwa według kryteriów: 1 kwartał, pierwsze półrocze, 1-3 kwartał, rok, wskaźnik wykrywalności – rok. Źródło danych: GUS, Organizacja Państwa i Wymiar Sprawiedliwości Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, … kontynuuj czytanie GUS: Przestępstwa przeciwko mieniu – porównanie

Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I półrocze 2022 r.

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.- Kodeks Karny Rozdział XXXV. Porównanie danych I półrocze 2021/22 r. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg. województw - dane kwartalne, źródło GUS. Na podstawie powyższych … kontynuuj czytanie Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I półrocze 2022 r.

Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I kwartał 2022 r.

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.- Kodeks Karny Rozdział XXXV. Porównanie danych q1 ‘22 r. do q1 ‘21 r. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg. województw - dane kwartalne, źródło GUS. … kontynuuj czytanie Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I kwartał 2022 r.