Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I półrocze 2022 r.

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.
Kodeks Karny Rozdział XXXV.

Porównanie danych I półrocze 2021/22 r.

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg. województw – dane kwartalne, źródło GUS.

Na podstawie powyższych dany stwierdzić można, że w I półroczu 2022 r. w Polsce stwierdzono o 8,7% więcej przestępstw przeciwko mieniu w porównaniu z analogicznym okresem.

Najwyższy wzrost zanotowano w województwie kujawsko-pomorskim aż o 24,1%, następnie warmińsko-mazurskim 20,9% oraz małopolskim 20,1%. Łącznie w 12 województwach stwierdzono wzrosty. 

Największe spadki odnotowano w woj. świętokrzyskim -23,6%, podkarpackim -12,5%, lubuskim -12,3%.

Największą liczbę przestępstw w I półroczu 2022 r. stwierdzono w woj. śląskim (38 531, wzrost 7,6%), mazowieckim (36 234, wzrost 14,2%), dolnośląskim (25 163, wzrost 5,8%) oraz małopolskim (23 122, wzrost 20,1%).

Najmniejszą liczbę przestępstw I półroczu 2022 r. stwierdzono w woj. podlaskim (4 239, wzrost 4,2%) i opolskim (4 629, wzrost 8,9%) oraz świętokrzyskim (5 086, spadek -23,6%).

Porównanie danych Q1/Q2 2022 r.

Porównując Q1 do Q2 2022 r. zauważyć można duży wzrosty przestępstw stwierdzonych przeciwko mieniu w woj. warmińsko-mazurskim aż o 60,9%. Wysokie wzrosty odnotowują również woj. zachodniopomorskie 53,3%, dolnośląskie 48,4% oraz kujawsko-pomorskie 43,3%.

Największy spadek odnotowano w woj. małopolskim -41,7%. Następnie śląskim -13,4%, wielkopolskim -9,7%.

Największą liczbę przestępstw w II kwartale 2022 r. stwierdzono w woj. mazowieckim (19 404, wzrost 15,3%), śląskim (17 877, spadek -13,4%), dolnośląskim (15 034, wzrost 48,4%).

Najmniejszą liczbę przestępstw w II kwartale 2022 r. odnotowano w woj. podlaskim (2 431, wzrost 34,5%), świętokrzyskim (2 506, spadek -2,9%), opolskim (2 674, wzrost 36,8%).

Wskaźnik wykrywalności

Wskaźnik wykrywalności w I półroczu 2022 r. wyniósł 63,2% i jest niższy o 2,4% w porównaniu z I półroczem 2021 r. kiedy wyniósł 65,6%.

Powrót do strony głównej