Retail Violent Fatalities Report

Według D&D Daily w 2020r. gwałtownie wzrósł poziom ofiar śmiertelnych w handlu detalicznym – dotyczy USA. Odnotowano aż 523 ofiary śmiertelne co stanowi 40% wzrost w ciągu 5-ciu ostatnich lat.

Analitycy raportu wskazują przyczyny takiego wzrostu wymieniając, protesty i zamieszki na tle niesprawiedliwości rasowej, wysokie bezrobocie, kryzysy biznesowe w skutek COVID-19 oraz cyfrową transformację handlu.

D&D Daily wylicza, że do zdarzeń śmiertelnych doszło w: 70% w czasie popełniania przestępstw [rabunki, kradzież, włamanie], 19% w skutek przemoc w miejscu pracy 6% zabójstwa / samobójstwa, 5% zdarzenia przypadkowe.

Na niebezpieczny trend, autorzy raportu wskazują przenoszenie się zdarzeń śmiertelnych na parkingi 48% zabitych, dalej wskazują na 47% zabójstw w sklepie lub w centrum handlowym i 5 % zmarłych w lokalu.

>>raport<<<

Źródło: d-ddaily

Powrót do strony głównej