Kradzież szczególnie zuchwała (art. 115. k.k.)

§ 9a.Kradzieżą szczególnie zuchwałą jest:1) kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;2) kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę … kontynuuj czytanie Kradzież szczególnie zuchwała (art. 115. k.k.)

Czyn ciągły (art. 12 k.k.)

Art. 12.  § 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego. § 2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto … kontynuuj czytanie Czyn ciągły (art. 12 k.k.)

Stan wyższej konieczności (art. 26 k.k.)

art. 26.  § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie … kontynuuj czytanie Stan wyższej konieczności (art. 26 k.k.)

Obrona konieczna (art. 25 k.k.)

Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.§ 2a. Nie podlega karze, kto … kontynuuj czytanie Obrona konieczna (art. 25 k.k.)

Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.)

Art. 119.  § 1.Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.§ 2.Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.§ 3.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.§ 4.W razie popełnienia wykroczenia określonego w … kontynuuj czytanie Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.)