Kradzież szczególnie zuchwała (art. 278a. k.k.)

Art. 278a. [Kradzież szczególnie zuchwała]
§ 1. Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli kradzież szczególnie zuchwałą popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Powrót do strony głównej