Kradzież szczególnie zuchwała (art. 115. k.k.)

§ 9a.Kradzieżą szczególnie zuchwałą jest:1) kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;2) kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę … kontynuuj czytanie Kradzież szczególnie zuchwała (art. 115. k.k.)