Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.)

Art. 119.  § 1.Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.§ 2.Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.§ 3.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.§ 4.W razie popełnienia wykroczenia określonego w … kontynuuj czytanie Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.)