Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I półrocze 2022 r.

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.- Kodeks Karny Rozdział XXXV. Porównanie danych I półrocze 2021/22 r. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg. województw - dane kwartalne, źródło GUS. Na podstawie powyższych … kontynuuj czytanie Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I półrocze 2022 r.

Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I kwartał 2022 r.

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.- Kodeks Karny Rozdział XXXV. Porównanie danych q1 ‘22 r. do q1 ‘21 r. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg. województw - dane kwartalne, źródło GUS. … kontynuuj czytanie Przestępstwa stwierdzone przeciwko mieniu I kwartał 2022 r.