GUS: Przestępstwa przeciwko mieniu – porównanie

Dane przedstawione w tabeli obejmują lata 2019 (okres przedpandemiczny), 2020, 2021 oraz rok bieżący 2022. Zakres danych w podziale na województwa według kryteriów: 1 kwartał, pierwsze półrocze, 1-3 kwartał, rok, wskaźnik wykrywalności – rok. Źródło danych: GUS, Organizacja Państwa i Wymiar Sprawiedliwości Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, … kontynuuj czytanie GUS: Przestępstwa przeciwko mieniu – porównanie