Bezpieczeństwo sklepu w nowej rzeczywistości

Sposób w jaki branża detaliczna podejmuje dzisiaj wyzwania w walce z koronawirusem, może mieć wpływ na spostrzeganie bezpieczeństwa. Ponieważ sklepy starają się zapewnić w pierwszej kolejności bezpieczeństwo swoim klientom i pracownikom, tradycyjne rozumowanie ustępuje pierwszeństwa nowemu. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiedniego poziomu higieny i ochrony zdrowia.

Dobrym przykładem staje się dyskusja wokół „protokołów bezpieczeństwa w galeriach handlowych”, gdzie obecnie część stawianych wymogów stała się już nowym standardem dla innych.
Dotyczy to przede wszystkim limitów dopuszczalnej ilości klientów, zachowania dystansu, obowiązku zakrywania twarzy oraz wymogu zapewnienia środków do dezynfekcji rąk czy konieczność korzystania z rękawiczek ochronnych.

Gorszy złodziej czy zakażony?

Działania zapobiegające kradzieżom, aktom wandalizmu, zakłóceniu porządku wciąż są ważne. Nie oznacza to jednak, że są teraz najważniejsze.

Obecnym priorytetem staje się zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa oraz skażenia powierzchni handlowej. Co w innym przypadku może skutkować wyłączeniem znaczącej ilości kadry lub obiektu z użytku.

Perspektywa długoterminowa funkcjonowania w otoczeniu pandemii zmienia diametralnie zasady współżycia klient-sklep. Sytuacja może doprowadzić do ustępstw związanych z udostępnieniem przez konsumenta określonych danych wrażliwych (np. dane dotyczące stanu zdrowia) w zamian za możliwość korzystania z przestrzeni handlowej. Coraz głośniej mówi się o zastosowaniu w tym celu systemów termowizyjnych.

Systemy termowizyjne nie są szczególnie nową technologią. Rozwiązanie to powszechnie znane jest z zastosowania militarnego, znajduje również swoje miejsce m.in. w przemyśle, energetyce, budownictwie czy medycynie. Może służyć do monitorowania stref pożarowych, analizowania rozkładu temperatury czy badania właściwości termicznych materiałów.

Termowizja znajduje również zastosowanie w obszarze ochrony obiektów takich jak porty lotnicze. Głównym zadaniem jest ochrona obwodowa, peryferyjna lotniska przed kradzieżami, włamaniami czy atakami terrorystycznymi.

Monitorowanie temperatury ciała pod kątem przenoszenia chorób zakaźnych nie jest rozwiązaniem idealnym, pozbawionym wad. Zwłaszcza gdy mówimy o zastosowaniu technologii termowizji w przestrzeni handlowej. Na poprawność odczytów temperatury ma wpływ wiele czynników.

Charakterystycznym dla obiektów handlowych czynnikiem może okazać się sposób umieszczenia kamery względem wejścia głównego – punktu pomiarowego. Montując ją zbyt blisko narażamy system na zaburzenia wynikające z ruchu powietrza – ciepłe i zimne podmuchy.
Kolejnym utrudnieniem wpływającym na poprawny odczyt temperatury staje się krótki odcinek pomiarowy. Nadal ma to związek ze sposobem umieszczenia kamery. W zależności od tego jakie warunki temperaturowe panują na zewnątrz, osoba wchodząca może wykazywać nadmierne wychłodzenie lub nagrzanie organizmu – generując fałszywy alarm lub jego brak mimo gorączki.

Warto zauważyć, że monitorowanie temperatury ciała, to de facto monitorowanie temperatury twarzy (głowy). Powierzchnia ciała zakryta jest odzieżą co ogranicza pomiar. W tym świetle trudno ocenić jak system zachowa się, gdy twarz częściowo będzie osłonięta maseczką, czapką czy kapturem.

Zastosowanie technologii termowizji do pomiarów temperatury osób w obiektach handlowych okazuje się nie być tak oczywistą sprawą. Dobór systemu wymaga specjalistycznej wiedzy, gdyż nie jest to ten sam produkt jak zwykła kamera CCTV. Nie wspominając o jego wysokiej cenie.

Oprócz doboru systemu, kluczowym jest stworzenie odpowiednich dla niego warunków pracy. Należy też przewidzieć procedurę postępowania w przypadku wygenerowanych alertów. Tak aby system stał się użyteczny, a nie stwarzał jedynie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa.

Można sądzić, że podejmowane dziś działania utrwalą się na stałe w otoczeniu społecznym i funkcjonowania handlu. Obok powszechnie znanej ochrony fizycznej obiektu, zabezpieczeń technicznych, a nawet definicji bezpieczeństwa żywności na nowo rozwinie się definicja higieny i ochrony zdrowia – nabierając zupełnie nowego znaczenia oraz wymiaru.

Powrót do strony głównej