Statystyka kradzieży sklepowej cz.1

Poniższy wykres przedstawia statystyki przestępstw i wykroczeń kradzieży sklepowych na przestrzeni lat 2020-2023. Wartości zaokrąglone są do tysięcy. Jak widać na wykresie, liczba zarejestrowanych przez policję przypadków kradzieży zmieniała się w poszczególnych latach. Trend jest jeden, wzrostowy. Warto zaznaczyć, że najwyższa dynamika wzrostu występuje w latach 2021-2023. Co mogło mieć wpływ na te dane? W … kontynuuj czytanie Statystyka kradzieży sklepowej cz.1