Korpo fraudy…

Jednym z największych zagrożeń w obszarze nadużyć dla struktury korporacyjnej jest sam jej personel, a dokładniej kadra menedżerska / wyższego szczebla jak zwał… – temat wywołany przy okazji tego >>> artykułu <<<  

Kto bardziej

Pracownik liniowy nie jest w stanie wyrządzić znaczącej szkody firmie – w obszarze nie wychodzącym poza konwencjonalną kradzież mienia, gdyż jego kompetencja jest ograniczona, objęta systemowym nadzorem i nie ma decyzyjności w kluczowych procesach firmy np. wpływ na zamówienia, negocjacje itp… .

Wpływ na te procesy ma zaś wspomniana kadra menedżerska i tu zaczyna się problem, bo im wyższe kompetencje i zaufanie, tym większe możliwości.

Raporty

Nie inaczej mówią światowe raporty dot. nadużyć i kradzieży w firmach, które często wskazują na ten problem jako znaczący i wskazują na nadużycia przede wszystkim korupcyjne we wspomnianym obszarze zamówień/ zakupów, ale też wydatków służbowych, wykorzystywania firmowego mienia w celach prywatnych, oszustw systemowych (manipulacje w wynikach sprzedaży/ kosztach) w celu uzyskania wysokich korzyści premii, wyprowadzania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nadużyć księgowych.

Motyw

Głównym motywem działań jest dysproporcja między wynagrodzeniem menedżera, a uzyskanymi korzyściami z nadużyć, oczywiście na korzyść tego drugiego. Ciekawostką jest też fakt, że w przypadku kadry podstawowej najczęstszym powodem jest trudna sytuacja finansowa (zobowiązania, kredyty itp…), dla kadry menedżerskiej to przede wszystkim chęć szybkiego wzbogacenia się.

Obrona

Polskie przedsiębiorstwa wg. mojej oceny i znajomości tematyki nie są dostatecznie przygotowane aby przeciwdziałać nadużyciom kadry menedżerskiej. Powodem może być nadmierne zaufanie, brak dostatecznych mechanizmów kontrolnych, czy sam fakt tego, że wiele z nich znajduje się obecnie w dużym progresie rozwoju firmy i po prostu nie ma czasu się tym zająć samodzielnie od środka.

Nie oznacza to, że nie ma narzędzi by temu zapobiec np. poprzez tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, systemów raportowania, KPI, systemu audytów czy uruchomienia etycznej linii, które wywołują reakcję w przypadku odchyłów od określonej normy.

Powrót do strony głównej