Mechanizm obronny

Obecna sytuacja wywołana koronawirusem w znaczący sposób wpływa na rynek sprzedaży detalicznej, hamując go lub całkowicie zamrażając – spadki w odwiedzinach sklepów sięgają 50% i więcej do analogicznego okresu ubiegłego roku. Podobnie przekłada się to na wartość sprzedaży.

Detaliści w obecnej chwili muszą wykształcić mechanizmy obronne mające na celu zmniejszenie kosztów działalności, co za tym idzie stratto niejednego doprowadzi do gorączki niekoniecznie tej koronawirusowej!

Zakres mechanizmu obronnego jest szeroki i obejmuje m.in.:
– reorganizacje formy sprzedaży;
– reorganizacje procesów logistycznych;
– ograniczenie zobowiązań wobec kontrahentów i innych podmiotów;
– renegocjacje umów z dostawcami, ograniczenie outsourcingu;
– ograniczenie nowych zakupów, programów inwestycyjnych;
– reorganizacje procesów kadrowych;
– ograniczenie kosztów materiałów biurowych i pozostałych do niezbędnego minimum, itp…

Mechanizm obronny w drastyczny sposób tnie koszty, jednak działania te są niezbędne aby firma mogła przetrwać kryzys, choć bez ran i ofiar się nie obejdzie. Niestety, żadne pakiety pomocnicze, kryzysowe (zewnętrzne) nie pokryją strat, ani nie zabezpieczą w pełni biznesu przed utratą płynności.

W zakresie mechanizmu obronnego zaznaczyłem na pierwszym miejscu reorganizacje formy sprzedaży.
Część detalistów podążając za potrzebami konsumenta już wcześniej wykształciła dodatkowe formy sprzedaży nadając większą elastyczność swojej działalności. Formy te dotyczą przede wszystkim uzupełnienia sprzedaży stacjonarnej o sprzedaż internetową – która w dobie pandemii może okazać się „kołem ratunkowymna wagę być albo nie być.

Straty wywołane ograniczeniem w sprzedaży stacjonarnej już są i będą się pogłębiać, a skutki odczuwalne będą jeszcze długo po ustąpieniu kryzysu. Sprzedaż internetowa może te skutki w jakimś stopniu załagodzić. Zależy to gównie od tego, kto i jak ma ten obszar swojej działalności mocno rozwinięty. Zwracam uwagę jednak na to, że choć rynek Polski jest dość dobrze rozwijającym się w tym segmencie to dla wielu detalistów jest to forma uzupełniająca niż wiodąca i stanowi średnio jakieś +/- 10% całej sprzedaży.

Powrót do strony głównej