To napad!

Monitorując media, ostatnio częściej niż zwykle pojawiają się w nich informacje o napadach (rozbojach). W większości dotyczą one małych osiedlowych sklepów, a głównym ich celem jest zdobycie gotówki. Zauważalnym jest również towarzyszący zdarzeniom wysoki poziom agresji sprawcy – co świadczy o zdesperowaniu.  Małe sklepy wydają się być w tej sytuacji bezbronne. Ponieważ nie dysponują odpowiednimi … kontynuuj czytanie To napad!