Fałszywy banknot

Od czasu do czasu kasjer sklepowy może spotkać się z sytuacją, w której musi ocenić autentyczność banknotu. Nie są to częste przypadki, ale gdy już się zdarzają, mogą powodować problemy, gdyż wprowadzenie do obiegu fałszywego banknotu jest przestępstwem.

Wprowadzanie fałszywych banknotów jest przestępstwem i podlega karze
art. 310 Kodeksu Karnego

Dlatego zgodnie z art. 304 kodeksu postępowania karnego w przypadku ujawnienia należy niezwłocznie powiadomić policję, a osobę posługującą się nieautentycznym banknotem poinformować o konieczności oczekiwania na jej przyjazd. Banknot należy zatrzymać i przekazać policji.
(art. 304 KPK § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję)

Jak rozpoznać fałszywy banknot?

Jest na to parę sposobów, jeden z nich określają wytyczne Narodowego Banku Polskiego.

Aby ocenić autentyczność banknotu, zastosuj proste zasady:

  • dotknij,
  • popatrz,
  • przechyl.
Pamiętaj!
  • Zawsze sprawdzaj kilka zabezpieczeń.
  • Zachowaj ostrożność, jeżeli banknot jest uszkodzony lub zniszczony.
  • W razie wątpliwości porównaj go z innym banknotem, co do którego masz pewność, że jest autentyczny.

Można także skorzystać z lampy UV, która pozwala sprawdzić m.in. znaki wodne i nitkę zabezpieczającą czy dedykowanego testera banknotów, który w mniej niż 1 sekundę jest w stanie ocenić autentyczność banknotu.

Skorzystaj z materiałów pomocniczych (link w okładce):

Źródło nbp.pl


Na moment zdarzenia trudno zwykle ocenić, czy jest to celowy zamiar płacącego, czy też wszedł on w posiadanie banknotu nieumyślnie. Czasami mogą pojawić się oznaki celowości, ale osąd nie należy do kasjera. Ważne jest, aby kasjer w ramach swoich podstawowych kompetencji zawodowych potrafił przy pomocy podstawowych technik rozpoznać fałszywy banknot i znał dalszy tok postępowania.

W przeciwnym razie wprowadzenie fałszywego banknotu może prowadzić do bezpośrednich strat (utrata towaru i utrata dochodów). Może to również skutkować naruszeniem reputacji w przypadku wydania fałszywego banknotu innemu klientowi, którego dotkną konsekwencje jego posiadania.

Powrót do strony głównej