Nie masz kamer, przegrywasz

Coraz rzadziej, ale nadal zdarza mi się wejść do sklepu i nie dostrzec kamer. Czy one tu są? Zazwyczaj są to małe lokalne sklepy. Czy one tego nie potrzebują? Jeśli je dostrzegam, to muszę wytężyć wzrok – coś tam wisi. Na co one w ogóle patrzą?

Systemy monitoringu nie są obecnie drogie i łatwo je dostać. Zakup podstawowego zestawu nie wymaga dużej wiedzy technicznej, ani nie wiąże się z wydatkiem rujnującym niewielkie budżety. Dla małego lub średniego formatu często wystarczy system składający się z kilku do kilkunastu kamer. Ilość zależy przede wszystkim od tego, co właściciel chce monitorować i jaki jest tego cel. Zazwyczaj jest to wejście główne, strefa kasowa, magazyn, zaplecze oraz widok na ekspozycje. Wielkość systemu determinuje m.in. rodzaj oferowanego asortymentu jeżeli jest to sklep spożywczy z alkoholem, to alkohol dodatkowo jest monitorowany. Jeśli będzie to sklep odzieżowy i znajduje się tam przymierzalnia, dostęp do niej powinien być monitorowany.

System monitoringu to obecnie podstawa. Jeśli go nie masz, spodziewaj się większych strat.

System monitoringu może być skutecznym środkiem odstraszającym od kradzieży sklepowych, dostarczając dowodów przestępstwa i potencjalnie identyfikując sprawców. Kiedy złodzieje sklepowi są świadomi, że są monitorowani, mogą być mniej skłonni do dokonania kradzieży, ponieważ wiedzą, że mogą zostać ujawnieni.

System monitoringu w sklepie może również pomóc właścicielom i pracownikom zidentyfikować potencjalne kradzieże, ponieważ mogą monitorować materiał w czasie rzeczywistym lub przeglądać go później w celu wykrycia podejrzanych zachowań. Może to pomóc także w podjęciu działań zapobiegających kradzieżom w sklepach, takich jak zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń lub uważne obserwowanie niektórych obszarów sklepu.

Przeczytaj o tym: Szybkie porady, aby uniknąć wzrostu kradzieży w sklepie

Ponadto system monitoringu można wykorzystać do zebrania dowodów, które w razie potrzeby można użyć w postępowaniu sądowym przeciwko złodziejom sklepowym. Może to pomóc w powstrzymaniu kradzieży w sklepach poprzez wykazanie, że konsekwencje przestępstwa są poważne i że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Kluczowa tutaj jest determinacja właścicieli sklepów i nie pobłażanie.

Wybierając system monitoringu dla małego formatu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników takich jak:

  • koszt systemu,
  • jakość obrazu,
  • typ kamery,
  • ilość kamer,
  • łatwość użytkowania oraz archiwum. 

Na ten temat pisałem: CCTV – dobre praktyki

Należy również wziąć pod uwagę, że brak systemu monitoringu może skutkować potencjalnymi konsekwencjami daleko wykraczającymi poza zwiększone ryzyko kradzieży sklepowych, np.:

  • trudności z ubezpieczeniem za szkody powstałe w wyniku kradzieży czy rabunku,
  • utrata zaufania klientów, którzy mogą unikać sklepu uznawanego za mniej bezpieczny,
  • odpowiedzialność prawna, gdy na terenie sklepu dojdzie do zdarzenia, za które sklep może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a z uwagi na brak monitoringu nie będzie wstanie udowodnić, że nie ponosi winy.

Ogólnie rzecz biorąc. Ważne jest, aby detaliści, którzy do tej pory nie zdecydowali się na taki system, wyważyli potencjalne konsekwencje jego braku z kosztami i korzyściami płynącymi z jego wdrożenia.

Powrót do strony głównej