Przegląd Specjalny: podsumowanie styczeń 2023 r.

Przegląd Specjalny zawiera wnioski z wiadomości policyjnych ze wszystkich Komend Wojewódzkich Policji za miesiąc styczeń 2023 r. Do przeglądu wybrano 57 komunikatów prasowych.

Celem przeglądu były artykuły dotyczące kradzieży i rozbojów w handlu. Choć zebrałem dane i posortowałem je pod wieloma względami, nie będę się posługiwał konkretnymi liczbami ani procentami, bo z pewnością nie oddają one pełnego obrazu kradzieży w polskim handlu.

Jednak na ich podstawie można wyciągnąć pewne wnioski, które przedstawiam poniżej.
  • Artykuły spożywcze, alkohol i artykuły drogeryjne to obecnie najczęściej wymieniane towary, które stają się celem kradzieży sklepowych w styczniu.
  • Najwyższą wartość skradzionych towarów w styczniu notuje branża spożywcza. Wysoką wartość skradzionych towarów odnotowują także drogerie oraz branża RTV i AGD. Wynika to z policyjnych komunikatów prasowych.
  • Większość złodziei sklepowych w styczniu została zatrzymana przez policję po ucieczce z miejsca zdarzenia. W mniejszym stopniu ujęcia dokonali bezpośrednio pracownicy sklepu i ochrona. Monitoring wizyjny często pomaga w ustaleniu sprawcy.
  • Kradzieży najczęściej dokonują mężczyźni w pojedynkę lub grupach dwu- lub trzyosobowych. Kobiety mają znacznie mniejszy udział wynika z prasy policyjnej.
  • Wartość pojedynczej kradzieży sklepowej w styczniu często przekracza próg wykroczenia 500 zł. W komunikatach prasowych policji nietrudno przeczytać o kradzieżach na kwotę powyżej tysiąca, a nawet powyżej dwóch tysięcy złotych.
  • Średni wiek osób dokonujących kradzieży wynosił 35 lat. Najstarsza odnotowana osoba w przeglądzie miała 60 lat i dopuściła się rozboju, odnotowano również osoby nieletnie. Najmłodsza osoba miała 13 lat i ukradła w drogerii kosmetyki oraz biżuterię za 800 zł.
  • W przypadku osób notorycznie dokonujących kradzieży ich łączna wartość może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w ciągu około miesiąca działalności.
  • Analizując treść policyjnych komunikatów można zauważyć, że duża liczba zatrzymanych złodziei dokonywała kradzieży więcej niż jeden raz. Często są to osoby już znane policji, co ułatwia wykrycie sprawcy, gdy do zatrzymania dojdzie po ucieczce z miejsca zdarzenia.
  • Metody rozboju w handlu, a także cel, niewiele się zmieniły. Gotówka i alkohol to wciąż najczęstsze łupy uzyskiwane przy użyciu siły i agresywnej postawy sprawcy. Podczas napadu sprawcy często posługują się nożem.

Przypomnę, że w marcu tego roku próg między wykroczeniem a przestępstwem zmieni się z 500 zł na 800 zł. Z tego powodu kradzieże będą się nasilać, choć prawdopodobnie przestępstw kradzieży może być mniej, kosztem większej liczby wykroczeń.

Tak czy inaczej, postrzeganie kradzieży w sklepach ulegnie zmianie. Warto się do tego przygotować.

Powrót do strony głównej