Przegląd: napad, rozbój w handlu

O rozbojach w sklepach robi się głośno, a to za sprawą coraz większej towarzyszącej im agresji. Analizując bieżące zdarzenia na podstawie przeglądu komunikatów prasowych, pokrótce można dokonać następującej oceny… 

[aktywne podsumowanie: informacje aktualizowane z końcem danego miesiąca. Dotyczy 2021r.]

W styczniu w przypadku napadów na sklepy sprawcy najczęściej kradli gotówkę, a także biżuterię.
Sprawcy napadów na sklepy częściej wybierali osiedlowe sklepy spożywcze, monopolowy, a także jubilerów.
W czasie napadów na sklepy sprawcy stosowali najczęściej groźby, zdarzało się też użycie siły (szarpanie), a w jednym przypadku pobicie ze skutkiem śmiertelnym.
Sprawcy styczniowych napadów na sklepy używali takich narzędzi jak: nóż, atrapa pistoletu, młotek oraz gaz.
Ofiarami napadu są zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie ma tu wyraźnego trendu w jedną ze stron.


W lutym w przypadku napadów, rozbojów sprawcy najczęściej kradli alkohol, gotówkę, a także elektronarzędzia.
Sprawcy częściej wybierali osiedlowe sklepy spożywcze, markety, a w jednym przypadku sklep budowlany.
W czasie rozbojów sprawcy stosowali najczęściej groźby, a w przypadku marketów, sklepu budowlanego dochodziło do użycia siły.
Sprawcy lutowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: nóż, atrapa noża, gaz, tłuczek do mięsa.
Ofiarami napadu częściej były kobiety, a w przypadku marketów pracownicy ochrony.


W marcu w przypadku napadów na sklepy sprawcy najczęściej kradli alkohol, gotówkę, a także art. spożywcze. W jednym przypadku łupem złodzieja padły zegarki.
Sprawcy napadów częściej wybierali osiedlowe sklepy spożywcze, monopolowy, a w jednym przypadku do zdarzenia doszło w galerii handlowej.
W czasie napadów sprawcy stosowali najczęściej groźby, zdarzały się przypadki użycia siły. Najczęściej ofiarami były kobiety.
Sprawcy marcowych napadów używali takich narzędzi jak: nóż, a także tłuczek do mięsa.


Podsumowanie Q1: W marcu można było zaobserwować mniejszą ilość zdarzeń, niż miało to miejsce w styczniu i lutym. Ilość zdarzeń z użyciem niebezpiecznego narzędzia w marcu również zmalała, sprawcy częściej stosowali groźby wobec ofiar. Największą agresję zaobserwować można było w styczniu wtedy głównym celem rozboju była gotówka i biżuteria, odnotowano też jeden przypadek ze skutkiem śmiertelnym z powodu użycia siły.

Sklepy według udziału %: spożywczy 48%, market 20%, jubiler 12%, monopolowy 8%, pozostałe 12%.

Cel napadu, kradzieży według udziału %: gotówka 40%, alkohol 32%, biżuteria 16%, pozostałe 12%.

Metoda według udziału %: groźby 60%, użycie siły 36%, pozostałe 4%.

Narzędzie według udziału %: nóż 32%, gaz 12%, atrapa [noża, pistoletu] 8%, pozostałe 12%, brak użycia 36%.

Dni tygodnia według udziału %: poniedziałek 24%, wtorek i środa 20%, niedziela 12%, czwartek i sobota 8%, piątek 4%, nie określono 4%.


W kwietniu w przypadku napadów, rozbojów na sklepu sprawcy najczęściej kradli alkohol, gotówkę, a w jednym przypadku odzież.
Sprawcy częściej wybierali osiedlowe sklepy spożywcze, markety, a w jednym przypadku supermarket.
W czasie rozbojów sprawcy podobnie jak groźby, stosowali użycie siły.
Sprawcy kwietniowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: butelka – którą uderzyli ofiarę, atrapę pistoletu, nóż.
Ofiarami napadu częściej były kobiety, a w przypadku supermarketu pracownik ochrony.


W maju przypadki napadów, rozbojów na sklepy były bardziej zróżnicowane. Sprawcy nadal chętniej kradli alkohol ale zdarzały się przypadki art. spożywczych, biżuterii, elektronarzędzi, elektroniki, odzieży i obuwia oraz gotówki.
Sprawcy częściej wybierali markety, w kilku przypadkach sklepy spożywcze oraz jubiler i apteka.
W czasie majowych rozbojów sprawcy częściej stosowali użycie siły szarpiąc, odpychając i uderzając ofiarę. 
Sprawcy majowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: nóż – w jednym przypadku ze skutkiem śmiertelnym (Brzeziny) ofiarą śmiertelną była osoba pomagająca ująć sprawcę kradzieży. W przypadku kilku zdarzeń w marketach osoba próbująca schwytać sprawcę została potrącona przez samochód.
Ofiarami majowych napadów częściej byli mężczyźni niż kobiety ale także pracownicy ochrony. 


W czerwcu przypadki napadów, rozbojów na sklepy były mniej skoncentrowane na alkoholu niż zwykle, częściej dotyczyły art. spożywczych, gotówki, ponownie pojawił się jubiler.
Sprawcy częściej wybierali sklep spożywczy (mały format), a w przypadku jubilerów mowa o dwóch przypadkach napadu dokonanego przez jednego sprawcę.
W czasie czerwcowych rozbojów sprawcy częściej stosowali groźby, dochodziło również do użycia siły szarpiąc i uderzając ofiarę.
Sprawcy czerwcowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: atrapa broni, gaz, nóż.
Ofiarami czerwcowych napadów głównie byli mężczyźni.

Podsumowanie Q2: Kwiecień nie wyróżniał się na tle minionych miesięcy. Dominuje alkoholi i gotówka.
Natomiast maj wydaje się być bardziej aktywnym miesiącem i bardziej zróżnicowanym. Prócz wymienionych klasyków pojawia się elektronika i odzież. Poziom determinacji i agresji sprawców także jest wyraźniejszy, gdyż w maju odnotowano jedno zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym, a w przypadku kilku zdarzeń potrącenie samochodem osób próbujących ująć sprawcę. W ostatnim miesiącu zamykającym kwartał pojawiają się jubilerzy, dwa przypadki, który autorem jest jeden sprawca.

Sklepy według udziału %: spożywczy 45%, market 27%, jubiler 14%, pozostałe 14%.

Cel napadu, kradzieży według udziału %: alkohol 27%, gotówka 18%, biżuteria 14%, pozostałe 41% (elektronika, odzież, art. spożywcze).

Metoda według udziału %: użycie siły 55%, groźby 36%, pozostałe 9%.

Narzędzie według udziału %: nóż 23%, atrapa [noża, pistoletu] 18%, gaz 5%, pozostałe 18%, brak użycia 36%.

Dni tygodnia według udziału %: środa 36%, sobota 18%, czwartek 13%, piątek i wtorek 9%, niedziela i poniedziałek 5%, nie określono 5%.


W lipcu w przypadku napadów, rozbojów na sklepu sprawcy podobnie interesowali się gotówką jak i alkoholem, a w jednym przypadku dodatkami (portfel i okulary).
Sprawcy częściej wybierali osiedlowe sklepy spożywcze oraz markety.
W czasie rozbojów sprawcy podobnie jak użycie siły, stosowali groźby.
Sprawcy lipcowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: nóż, gaz czy młotek.
Ofiarami napadu częściej były kobiety, a w przypadku marketu pracownik ochrony.


W sierpniu przypadki napadów, rozbojów na sklepy były bardziej zróżnicowane. Sprawcy nadal chętniej kradli alkohol i gotówkę ale zdarzały się przypadki art. spożywczych oraz wyrobów tytoniowych.
Sprawcy częściej wybierali sklepy spożywcze, a w jednym przypadku supermarket.
W czasie sierpniowych rozbojów sprawcy zdecydowanie częściej stosowali użycie siły szarpiąc i uderzając ofiarę.
Sprawcy sierpniowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: nóż i gaz.
Ofiarami sierpniowych napadów częściej były kobiety, a także pracownicy ochrony.


We wrześniu przypadki napadów, rozbojów na sklepy były mniej skoncentrowane na alkoholu niż zwykle, częściej dotyczyły gotówki, pojawiła się również odzież i art. spożywcze.
Sprawcy podobnie jak sklep spożywczy wybierali markety.
W czasie wrześniowych rozbojów sprawcy stosowali zarówno groźby jak i użycie siły.
Sprawcy wrześniowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: atrapa broni, nóż.
Ofiarami wrześniowych napadów głównie były kobiety, a w jednym przypadku mężczyzna.


Podsumowanie Q3: W minionym kwartale nadal dominuje alkohol i gotówka. Natomiast bardziej zróżnicowany miesiącem wydaj się być sierpień i podobnie wrzesień, gdzie pojawiają się odzież i dodatki oraz art. spożywcze.
Wśród sprawców dominuje użycie siły, przy częstym zastosowaniu noża w celu uskutecznienia napadu. .

Sklepy według udziału %: spożywczy 55%, market 35%, pozostałe 10%.

Cel napadu, kradzieży według udziału %: gotówka 40%, alkohol 30%, pozostałe 30% (odzież i dodatki, art. spożywcze, wyroby tytoniowe).

Metoda według udziału %: użycie siły 55%, groźby 45%.

Narzędzie według udziału %: nóż 25%, atrapa [noża, pistoletu] 10%, gaz 10%, pozostałe 5%, brak użycia 50%.

Dni tygodnia według udziału %: poniedziałek 30%, środa 25%, sobota 15%, wtorek 10%, czwartek oraz piątek, niedziela i nie określono po 5% każdy.


W październiku przypadki napadów, rozbojów na sklepy skupiały się na gotówce i alkoholu, pojawiały się również papierosy i art. spożywcze.
Sprawcy koncentrowali się głównie na sklepach spożywczych w jednym przypadku kiosk z prasą.
W czasie październikowych rozbojów sprawcy częściej stosowali użycie siły, dopychając czy krępując ofiarę.
Sprawcy październikowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: atrapa broni, nóż, wkrętak, tulipan (rozbita butelka).
Ofiarami październikowych napadów głównie były kobiety, a w paru przypadkach mężczyźni.

W listopadzie przypadki napadów, rozbojów na sklepy skupiały się głównie na art. spożywczych, wystąpił również rozbój w jubilerze.
Sprawcy koncentrowali się głównie na sklepach spożywczych, pojedyncze przypadki dotyczyły jubilera, drogerii i sklepu monopolowego.
W czasie listopadowych rozbojów sprawcy częściej stosowali użycie siły, dopychając i uderzając ofiarę.
Sprawcy listopadowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: atrapa broni i młotek, w większości przypadków jednak nie posiadali niebezpiecznych przedmiotów.
Ofiarami listopadowych napadów głównie były kobiety.


W grudniu przypadki napadów, rozbojów na sklepy skupiały się głównie na gotówce i alkoholu.
Sprawcy koncentrowali się praktycznie na sklepach spożywczych, w jednym przypadku był to jubiler.
W czasie grudniowych rozbojów sprawcy głownie stosowali groźby wobec ofiary.
Sprawcy grudniowych zdarzeń używali takich narzędzi jak: atrapa broni i nóż.
Ofiarami grudniowych napadów głównie były kobiety.


Podsumowanie Q4: Podobnie jak w poprzednich podsumowaniach dominuje gotówka i alkohol. Jednak wyraźnie widać, że w ostatnim kwartale większość zdarzeń koncentruje się głównie na gotówce. Pojawiają się też jubilerzy co może wskazywać większą presję na pieniądz w końcówce roku. Wśród sprawców dominuje użycie siły, przy częstym zastosowaniu atrapy broni w celu uskutecznienia napadu.

Sklepy według udziału %: spożywczy 72%%, jubiler 11%, monopolowy 6%, pozostałe 11%.
Cel napadu, kradzieży według udziału %: gotówka 39%, alkohol 22%, biżuteria 11%, pozostałe 28% (akcesoria elektroniczne, art. spożywcze, wyroby tytoniowe).
Metoda według udziału %: użycie siły 56%, groźby 44%.
Narzędzie według udziału %: atrapa [noża, pistoletu] 28%, nóż 22%, pozostałe 17% [młotek, tulipan, wkrętak], brak użycia 33%.
Dni tygodnia według udziału %: piątek 28%, środa 22%, sobota 17%, czwartek i niedziela 11%, poniedziałek i wtorek 6%.

PODSUMOWANIE 2021R.

źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji prasowych.

Powrót do strony głównej