RAPORT Branży Ochrony 2022/2023

Polski Związek Pracodawców Ochrona opublikował Raport pt: Branża bezpieczeństwa w Polsce – Szanse, zagrożenia, kierunki rozwoju. Raport 2022/2023.

pzpochrona.pl

Polski rynek usług ochrony nie tworzy zbyt wielu raportów. Każdy, który jest publikowany, niesie ze sobą wartość i ciekawe spostrzeżenia. To prawda, że czasy nie są najlepsze dla tradycyjnej ochrony fizycznej i prawdopodobnie nie będą lepsze. Trendy pokazują, że technologia to przyszłość. Na rynku dostępnych jest coraz więcej rozwiązań alternatywnych. Jeśli przepisy na to pozwolą i wzrośnie świadomość zastosowań technologii, rola systemów elektronicznych będzie stopniowo zastępować tradycyjną usługę ochrony fizycznej, ograniczając ją do roli kontrolera parametrów i operatora incydentu.

Poniżej kilka kluczowych wniosków z raportu:
  • 35% klientów wyraziło umiarkowane niezadowolenie z podwyżek cen za usługę ochrony mienia.  29% klientów jest bardzo niezadowolonych, a 18% klientów w dużej mierze rozumie potrzebę wprowadzenia podwyżek wynikających ze zmiany płacy minimalnej w 2023 r.
  • Jak wynika z raportu PZPO, aż 72% firm wskazało, że największym wyzwaniem w 2022 roku było zdobycie akceptacji klientów dla podwyżek cen w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Na drugim miejscu wskazano pogorszenie koniunktury gospodarczej 55%.
  • Aż 59% badanych firm uznało proces rekrutacji pracownika w branży ochrony za trudny, 24% określiło go jako bardzo trudny, 16% jako łatwy, a 1% jako bardzo łatwy.
  • Z raportu PZPO wynika, że w 2022 roku 74% firm ochroniarskich zwiększyło wydatki na rozwiązania techniczne wspierające lub zastępujące świadczone usługi ochrony fizycznej. 26% badanych nie zwiększyło wydatków.
  • Z perspektywy 5 lat branża ochrony twierdzi, że rola ochrony fizycznej zmniejszy się – 78%. Koszty płacowe nadal będą rosły – 67%, udział monitoringu wizyjnego wzrośnie – 66%. Warto zauważyć, że 40% ankietowanych wskazało, że część firm może przejść do szarej strefy.

Pełne opracowanie dostępne jest na stronie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Powrót do strony głównej