The State of Physical Security Entering 2023

Raport „The State of Physical Security Entering 2023” wykazał, że firmy nadal doświadczają wzrostu liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem fizycznym.

  • W 2022 r. roku 28% firm odnotowało wzrost liczby incydentów.
  • 39% ankietowanych uważa, że przyczyną wzrostu incydentów jest stan gospodarki, a 26% uważa, że winny jest łańcuch dostaw.
  • 29% firm uważa, że incydenty związane z bezpieczeństwem będą nadal rosnąć w 2023 r.
  • Natomiast, jeśli chodzi o rodzaje incydentów, które mają największy wpływ na firmy, blisko 48% ankietowanych wskazuje na kradzież, na drugim miejscu jest wandalizm 13%. 
  • Mimo że ponad 90% respondentów uważa, że liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem fizycznym pozostanie taka sama lub wzrośnie w 2023 r., 42% nie zmieniło swojej strategii bezpieczeństwa.

Pobierz pełny raport i dowiedz się więcej

pro-vigil.com
Powrót do strony głównej