Projekt Pegasus – nowy wymiar walki z przestępczością w handlu [UK]

Detaliści w Wielkiej Brytanii podejmują nowe wyzwania w odpowiedzi na rosnącą przestępczość w handlu. Jak podaje lokalna prasa, w pierwszym półroczu br. liczba przestępstw związanych z kradzieżami w sklepach wzrosła o 25% – liczba zgłoszeń wyniosła 365 164. Nasila się także agresja i ataki na sprzedawców. Warto zauważyć, że pomimo wzrostu w ostatnim czasie, liczba przestępstw jest porównywalna z tą z przed pandemii, kiedy odnotowano 368 745 zgłoszeń. Dane te są niepokojące dla brytyjskiego handlu, dlatego z inicjatywy rządu, 13 największych detalistów podjęło współpracę z policją w walce z kradzieżami. Wspólny projekt będzie realizowany pod nazwą Pegasus.

Czym jest Pegasus

Program Pegasus został uruchomiony pod koniec października br. i składa się z wielu elementów, które przede wszystkim dotyczą skutecznej i realnej walki z przestępczością zorganizowaną.

Program obejmuje:

  • Porady dla detalistów dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży, przemocy wobec sprzedawców oraz sposobu dokumentowania dowodów.
  • Analizowanie zagrożeń i ustalanie priorytetów interwencji w celu przyspieszenia reakcji policji na zgłoszenia, a także zwiększanie liczby patroli tam, gdzie mogą one być najbardziej skuteczne.
  • Utworzenie wyspecjalizowanego zespołu wywiadowczego w celu identyfikowania i rozbijania grup przestępczych.
  • Wprowadzenie cyfrowego systemu zarządzania dowodami opartego na technologii rozpoznawania twarzy połączonego z krajową policyjną bazą danych w celu szybkiej identyfikacji sprawców.

Poznaj plan działania NPCC: Retail Crime Action Plan

Całość projektu ma kosztować blisko 840 000 funtów, a projekt ma zostać w dużej większości sfinalizowany przez zaangażowanych w niego firmy. Na te chwilę wymienia się: Aldi, B&Q, Boots, Coop, John Lewis Partnership, Lidl, M&S, Mitie Security (dostawca rozwiązań technicznych), Morrisons, NBCS, Next, Primark, Sainsbury’s, Tesco, TJX. Przeznaczone środki przede wszystkim mają pokryć koszty utworzenia wyspecjalizowanego zespołu analityków i oficerów wywiadu.

Działania w praktyce

Zaraz po tym jak Lidl GB dołączył do programu, sieć wystosowała komunikat prasowy, z którego wynika, że Lidl GB przeznaczy 2 mln funtów na wyposażenie swojego personelu w kamery nasobne. Początkowo program obejmie wybrane placówki, a do wiosny 2024 r. objęte zostaną nim sklepy w całej sieci.

Głównym celem wyposażania sprzedawców w kamery nasobne jest poprawa ich bezpieczeństwa i klientów sieci, a także dokładniejsza dokumentacja zdarzeń.

W komunikacie Lidl GB zaznacza, że jest pierwszą siecią sklepów, która zapewnia tego typu rozwiązania we wszystkich sklepach, kiedy inni dopiero je testują lub wykorzystują w małych ilościach.

Przeczytaj komunikat prasowy: Lidl GB kamery nasobne

Ochrona pracowników coraz ważniejsza

Priorytetem staje się także ochrona sprzedawców przed rosnącą przemocą wobec nich. Zwraca na to uwagę Jennifer Whyte, pracownica sieci Tesco, która złożyła w tej sprawie petycję do brytyjskiego parlamentu, domagając się zwiększenia ochrony prawnej pracowników.

Zobacz petycje: Make abuse or violence towards retail workers a standalone criminal offence.

Petycję pracownicy poparł sam Dyrektor Generalny Tesco, który zachęca do jej podpisania wszystkich, którym zależy na lepszej ochronie pracowników w handlu. Przy tej okazji sieć Tesco opublikowała notatkę prasową, w której wskazuje także na stosowane przez siebie środki ochronne, takie jak kamery nasobne i ekrany bezpieczeństwa ze szkła hartowanego, które są zamocowane w ponad 300 sklepach sieci.

Przeczytaj: Tesco CEO backs petition calling for new offence to protect shop staff.

Podsumowując

Problem kradzieży w handlu i narastająca agresja wobec sprzedawców jest obecnie trendem ogólnoświatowym. Praktycznie większość detalistów ma z tym do czynienia, chociaż może się to różnić rozmiarem w zależności od regionu. Skala problemu i jego uciążliwość determinuje, jakie działania zostaną podjęte w celu przeciwdziałania skutkom i jaką ostatecznie przyjmą formę.

Inicjatywa brytyjskich detalistów i policji, ulepsza i integruje istniejące rozwiązania, wyznaczając nowe kierunki w walce z przestępczością detaliczną. Bezpośrednia współpraca policji z handlem, wspierana przez rząd, przyspiesza procesy technologiczne, które opierają się na algorytmach szybko analizujących zdjęcia i filmy przesyłane przez detalistów do dedykowanego systemu. Dzięki temu sprawcy przestępstw są szybciej identyfikowani, i trudniej będzie im uniknąć odpowiedzialności. 

W niedalekiej przyszłości zintegrowane rozwiązania oparte o AI, szybką analitykę, mogą stać się powszechne i znacząco ograniczyć przestępczość i nadużycia w handlu. Detaliści będą o to zabiegać wraz z tym jak będą wyczerpywać się obecne konwencjonalne środki, i zwiększy się dostępność nowych rozwiązań.

źródło: npcc, apccs, gov.uk  

Powrót do strony głównej